Naše specializace

Ve firemním poradenství se specializujeme na ÚROVEŇ FIREMNÍHO HARDWARU - ladíme systémové nastavení firemní struktury, poslání, vize, hodnot, cílů, strategií a prostředí - v souladu s novým uspořádáním a chováním vyšších meta-systémů/eko-systémů. Podporujeme zlepšení prostředí a kvality lidských vztahů na pracovišti zaváděním HUMAN RELATIONS procesů do firemní kultury.

Pomáháme lidem i firmám objevit jejich skryté poklady - TALENTY, ZDROJE, POSLÁNÍ - a  uplatnit je ve světě podnikání pro rozkvět a prosperitu života ve společnosti. Používáme, sdílíme a často přímo s klienty tvoříme jedinečná BE SOUL-UTIONS - řešení jednoduchá, smysluplná, geniální - v souladu s univerzálními principy a na bázi WIN-WIN.
 

Náš přístup

Stavíme na holistickém, systemickém přístupu, službách šitých na míru aktuálním potřebám jednotlivců i firem - s důrazem na praktickou jednoduchost a dlouhodobou efektivitu. Vidíme skryté souvislosti, přirozené zdroje, slepá místa, ne-rovnováhu, vztahovou dynamiku, ale i praktická řešení tam, kde ostatní potřebují složité analýzy, grafy, šablony, reporty, stereotypní postupy, zastaralé know-how – a moře času i vašich peněz. A přitom někdy stačí málo. Vyladit, vyrovnat, zapojit, ozdravit, posílit jednu či dvě klíčové oblasti, upravit trochu formu, vnitřní strukturu či organizační systém - a celá FIRMA - SPOLEČNOST - SVĚT se posune dominovým efektem velmi rychle o mílový krok.
 

Naše unikátní know-how

Na základě výsledků 10-letého studia chování meta-systémů jsme vytvořily vlastní know-how, které respektuje a bere v úvahu přirozené vývojové cykly, univerzální a fyzikální zákony. Pro firemní prostředí používáme unikátní MODEL 12 KLÍČOVÝCH OBLASTÍ / PRINCIPŮ V PODNIKÁNÍ, které dohromady jako dobře fungující systém vytváří pevnou základnu pro život, vývoj a celkový rozkvět každého člověka, živého organismu, živé organizace i ŽIVÉ FIRMY. Bude fungovat i u vás. Na principu integrity a celosti je rozvoj jednotlivých oblastí přirozeně podmíněn správným vnitřním uspořádáním a propojením s ostatními částmi firemního systému. Poskytujeme inovativní poradenství pro každou z těchto 12 firemní oblastí na míru podle aktuálních potřeb zadavatele, nebo si můžete vybrat svou vlastní kombinaci z našich PORADENSKÝCH BALÍČKŮ.      

 

 

PORADENSKÉ BALÍČKY

 
 • AUDIT FIREMNÍ STRUKTURY

 • HR - HUMAN RELATIONS

 • Balíček MINI (stínování)

 • Re-VIZE / POSLÁNÍ / HODNOTY

 • TALENT MANIA

 • Balíček RE-VITALIZACE

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

ŽIVÁ FIRMA =  MÍSTO PRO ŽIVOT, VÝVOJ A ROZKVĚT LIDÍ I CELÉ SPOLEČNOSTI

 

LIDÉ - POTENCIÁL, kreativita, pohyb vpřed

SLUŽBA + EKOLOGIE  -  spojení s přírodou, okolním prostředím

ZÁKAZNÍCI -  komunikace, autenticita, vizuální prezentace

FIREMNÍ KULTURA A PROSTŘEDÍ - bezpečí, podpora

PRODUKTY - REALIZACE, tvorba, radost, naplnění

VÝSLEDKY + KNOW-HOW - služby, servis

HUMAN RELATIONS - tak trochu jiné HR

ZDROJE PROSPERITY - materiální / nemateriální

PROCESY + VZDĚLÁVÁNÍ - inspirace, změna myšlení

STRATEGIE + STRUKTURA/SYSTÉM -  uspořádání, cíle

VÝVOJ, VIZE, INOVACE, LEADERSHIP - SMĚROVÁNÍ VÝVOJE, ZMĚNY

DUCH, IDENTITA FIRMY - POSLÁNÍ, HODNOTY, SMYSL

 

 

firemní témata,  kde vám můžeme pomoci nalézt nové řešení
 • firemní  struktura,  organizační  schéma  -   nové  nastavení,  funkční  uspořádání
 • kvalita mezilidských vztahů - fluktuace, konflikty, komunikace, spolupráce, klima
 • nové  projekty,  produkty,  služby -  simulace a  ověření cílů,  výsledků,  efektivity
 • finanční  toky -  firemní dluhy,  nové zdroje,  rovnováha  příjmů a výdajů, odměny
 • dopad strategických změn ve firmě -  rozšíření, zeštíhlení, přestěhování, založení
 • výběr nových zaměstnanců - kompaktnost, efektivita týmu,  role a místo ve firmě
 • diagnostika - osobnosti,  přirozených talentů,  potenciálu a  poslání  lidí  ve firmě
 • zpětná vazba - zrcadlo firemních  procesů,  působení na  vnější  svět,  zákazníky