1-POTENCIÁL

Tvůrčí, kreativní potenciál, dynamickou sílu, odvahu, životní impuls k pohybu a vývoji vpřed ve firmě nesou LIDÉ. Aby však tento potenciál nezůstal pouze možností a mohl se skutečně produktivně projevit, potřebuje ve firmě najít vhodné prostředí, odezvu, podporu, prostředky, nástroje a také patřičnou odezvu, zapojení, smysl, vyšší cíl a vizi, za kterou mohou jít. Takoví lidé jsou motorem své firmy - nesou v sobě potřebnou lehkost, kreativitu, radost, spontaneitu, nadšení pro věc. Měli by být u startu každého projektu. Podněcují, motivují, oživují atmosféru a vztahy ve firmě. Máte takové lidi ve své firmě? Jsou na správném místě a mají dost prostoru k vyjádření v souladu s cíli firmy? Najdeme je a zapojíme do procesu tak, aby se opět stali Vaším firemním motorem.