Petra Válková
Finance / Správa

petra@business-evolution.cz
Tel.: 737 281 522
S čím se na mne můžete obrátit:
objednávky služeb, přihlášky na akce,
platby, faktury, administrativa, pronájmy
prostor, organizační a logistické
zajištění projektů, poradenských služeb,
vše, co je třeba zařídit.


____________________________________

 

NĚCO O NÁS
 

Řadu let jsme působily ve světě firem s velkými jmény, zažily pracovní úspěchy, vzestupy i pády. Máme za sebou roky vzdělání, firemních školení a kurzů osobního rozvoje. Největší školou, zdrojem moudrosti a zkušenosti pro nás byl a je život sám. Časem jsme jako ženy přirozeně nasměrovaly svou pozornost k dětem a jejich dalšímu vývoji a uplatnění v životě.

Chápeme, že pokud chceme, aby budoucí generace mohla žít v míru, bezpečí, harmonii a prosperitě, je třeba zásadních a skutečně reálných změn ve společnosti. Rozhodly jsme se proto aktivně zapojit a STÁT SE ZMĚNOU, KTEROU CHCEME VIDĚT KOLEM  SEBE.

Spojily jsme své síly, zkušenosti, talenty a poslání, které vychází z naší podstaty. Vytvořily jsme vlastní unikátní know-how a novou koncepci firemního poradenství a vzdělávání, která svým obsahem, formou a praktickými nástroji přispívá k potřebným změnám, vývoji a rozkvětu života nás všech.


Daniela Aidan
Jednatelka/Konzultantka

daniela@business-evolution.cz
Tel.: 604 277 510
S čím se na mne můžete obrátit:
firemní programy šité na míru,
poradenské balíčky, lektorské služby,
dohody a podmínky spolupráce,
nových projektů, sponzorství,
cokoli dalšího Vás napadne.
více o Daniele >>>>

_______________________________

 

NAŠE POSLÁNÍ / VIZE

12 - POSLÁNÍ BE

Měnit / vytvářet ve světě podnikání životní podmínky a systémové prostředí, které podporuje přirozené vztahy, vývoj, prosperitu a rozkvět lidí i firem.

11 - VIZE BE

Svět podnikání, který je v souladu s přirozenými vývojovými cykly, univerzálními a fyzikálními zákony S-TVOŘENÍ. Živé společenské a firemní prostředí, kde je možné tvořit, společně pracovat a žít naplno, bavit se u toho, smát, vzkvétat, rozvíjet a realizovat jedinečné talenty a poslání každého z nás.

10 - STRATEGIE BE

Vytvářet, prakticky aplikovat a spolu s ostatními dále vyvíjet nové nástroje, postupy a řešení - BE SOUL-UTIONS - která umožní uskutečnit potřebné systémové změny a nově nastavit vztahy, chování a myšlení lidí ve firemním prostředí a tím i ve společnosti.


AKTUÁLNĚ HLEDÁME 2-3 EXTERNÍ KONZULTANTY / MENTORY

Aktuálně hledáme do svého týmu 2-3 externí konzultanty/mentory, kteří by realizovali dílčí doplňkové služby pro naše klienty v rámci našich poradenských balíčků.

Jak se postupně rozrůstá náš externí tým zjišťujeme, že aktuálně postrádáme experty z oboru personalistiky se zkušenostmi z interního HR oddělení korporátní sféry - nejlépe na pozicích HR BUSINESS PARTNER. Cílem je spolutvorba a následná realizace našich produktů pro rozvoj a implementaci nových kompetencí personalistů podle principů HUMAN RELATIONS. Rozhodující je pro nás jak profesní zkušenost a odbornost, tak především osobní vize, přístup, zralost, poslání a kompatibilita našich možných spolupracovníků s hodnotami a posláním naší společnosti.

Dále hledáme spolupracovníky pro realizaci dílčích kurzů zaměřených na AUTENTICKÝ MARKETING A KOMUNIKACI. Pokud se chcete k nám připojit a jít kousek společnou cestou, máte potřebné zkušenosti/schopnosti - pak se s Vámi rády setkáme.....Těšíme se......Tým BE.
___________________________________________________________________________________

Chceme pracovat, podnikat a žít ve společnosti, která podporuje v lidech to nejlepší. žít v prostředí, kde lidé znají smysl své práce, volně projevují své talenty a zároveň se u toho baví, usmívají. Kde je zcela samozřejmé dodržovat dohody, smlouvy, termíny. Kde "slovo" platí a má svou váhu, svůj obsah. Kde fungují přirozené mezilidské vztahy, morální zákony, právo a selský rozum. Kde lidé dokáží rozpoznat a ocenit hodnotu práce svojí i ostatních. Kde je přirozeností spolupracovat, podporovat se, vycházet si vstříc. Kde je dostatek prostoru a prostředků
pro realizaci našich snů a poslání v životě.


Rozhodly jsme se aktivně přispět k tomu, aby svět podnikání takový byl.
Jak chcete podnikat A ŽÍT vy?

------

------

 

Co přinášíme do byznysu?

Rovnováhu, přirozenost,

radost, kreativitu, integritu

vývoj, celistvost, poslání,

nové vědomí, myšlení a přístup,

unikátní celostní know-how,

 smysl, moudrost, jemnost, 

lásku k životu, světu i přírodě,

podporu a úctu k talentům a

jedinečnému poslání každého z nás.
 

Oživíme a podpoříme tyto kvality a hodnoty i ve vašem podnikání.....