Daniela Aidan
CEO / Management Consultant
Business Coach/ Facilitator

daniela@business-evolution.cz
Tel.: 604 277 510
 

Petra Válková
Finance / Operations

petra@business-evolution.cz
Tel.: 737 281 522

Sylva Havelková
 PR / Communication

sylva@business-evolution.cz
Tel.: 728 885 875
S čím se na mne můžete obrátit:
firemní programy šité na míru,
poradenské balíčky, lektorské služby,
dohody a podmínky spolupráce,
nových projektů, sponzorství,
cokoli dalšího Vás napadne......
S čím se na mne můžete obrátit:
objednávky služeb, přihlášky na akce,
platby, faktury, administrativa,
pronájmy prostor, organizační, logistické
zajištění projektů, poradenských služeb
vše, co je třeba zařídit.......
S čím se na mne můžete obrátit:
inzerce, informační brožury, skripta,
prezentace, propagace, PR materiály,
eventy, rozhovory, detaily spolupráce,
sponsorship, nové BE projekty
vše, co přispěje k rozkvětu BE.

 

Kontaktujte nás / Contact