ČASOVÝ HARMONOGRAM A ROZSAH PROGRAMU

PŘÍPRAVA (ČERVEN - ZÁŘÍ 2015)
INDIVIDUÁLNÍ I SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA, NASTAVENÍ CÍLŮ / POSLÁNÍ PRO RETREAT

ČERVEN 2015

1 den  - společné setkání všech účastníků RETREATU
2,5-3 hodinová individuálních konzultace na téma MOJE ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ - průběžně červen-červenec

 • seznámení, základy RE-CREATION a firemní systemiky
 • posílení vnitřní motivace, zdrojů, osobních cílů a poslání
 • nastavení individuálních rozvojových a akčních plánů

ČERVENEC 2015

v 2. polovině července –  2 denní společné setkání účastníků

 • seznámení s technikou RE-CREATION SYSTEMICS, procvičování, individuální podpora
 • ukotvení osobních akčních plánů, posílení vlastního poslání, talentů a zdrojů
 • pojmenování a nastavení profesních i osobních cílů jednotlivých účastníků pro RE-TREAT

SRPEN 2015

v 2. polovice srpna - 2 denní setkání všech účastníků
2 hod individuální koučink (1 hod koučovací - akční kroky, 1 hod online - podpora, poradenství)

 • SYSTEMIKA ŽIVÉ FIRMY  - Základní pilíře v byznysu
 • hodnocení dosažené osobní změny a výsledků
 • aplikace talentů, cílů a zdrojů pro výkon svého poslání v profesní oblasti/byznysu
 • nastavení firemních cílů, témat a zakázek pro intenzivní práci na Mauriciu
 • RE-CREATION SYSTEMICS - zpětná vazba, hodnocení opakování, procvičení
 • předání letenek, posledních organizačních materiálů a informací

ZÁŘÍ 2015

2 hod individuální koučink (1 hod koučovací - akční kroky, 1 hod online - podpora, poradenství)

 • praktické procvičování a ukotvení nových osobních zdrojů a leadership kompetencí
 • příprava faktů, dat a detailů firemní zakázky pro realizaci na Mauriciu
 • předání letenek, posledních organizačních materiálů a informací

ŘÍJEN 2015

30-DENNÍ POBYTOVÝ RETREAT NA MAURICIU
8. ŘÍJNA - 7. LISTOPADU 2015

Realizace programu dle harmonogramu jednotlivých dnů.

 • Program je sestaven do 9 bloků s 19 pracovními dny (intenzivní práce) a 9 dny s volitelnými aktivitami - volnočasové individuální a teambuildingové aktivity, 1 BBQ + 8 aktivit-  které budou vždy po sobě bezprostředně následovat. Tedy 2 dny pracovní a 1 den odpočinkový = volitelná aktivita. První a poslední den programu jsou určeny na pohodlný přesun z a do místa konání.
 • V každém pracovním dnu bude navíc vytvořen prostor pro firemní zakázku jednoho z účastníků.

30 DENNÍ POBYTOVÝ LEADERSHIP PROGRAM
5 tématických modulů LEADERSHIP
9 x 2 denní pracovní blok
19 pracovních dnů (18 +1)
9 dní doprovodných aktivit