FÉR OBCHOD - Téma tvůrčí dílny ze dne 30. 10. 2014

06.11.2014 12:48

Zpráva světu - Jak tvořit FÉR OBCHOD

30.října 2014, autorka článku: Sylva Havelková (Business Evolution)

Tvůrčí dílna BE SOUL-UTIONS proběhla dne 30. října 2014 v odpoledních hodinách v Praze. Sešli jsme se v příjemné skupince zajímavých lidí, odborníků z nadnárodních společností převážně z oblasti obchodu, marketingu a financí.

Hned v úvodu nás potěšilo, že všichni přítomní s námi sdíleli naše přesvědčení, že je třeba hledat nová smysluplná a realistická řešení, že svět se mění a nutná je změna i v byznysu. Někteří popsali svou vlastní zkušenost, jak se změny pokusili realizovat ve své práci, ale často neuspěli, většinou narazili na tvrdou vlnu odporu, nesouhlasu, nepochopení. To byl i hlavní důvod, který je přivedl na naši tvůrčí dílnu. Byli otevření zcela novým a neotřelým metodám a hlavně ochotni přejít od slov k činům, zapojit se a najít způsob, jak pokračovat, nevzdat to.

Co nás trápí v byznysu?

Podnětů a názorů bylo dost. Když doopravdy nahlédneme do sebe, každý máme „svá“ témata, která nás „pálí“ ať už v profesní oblasti nebo ve světě podnikání obecně. Pro některé z účastníků byla důležitá změna stereotypů, se kterými se denně setkávají a cítí potřebu objevit nová řešení, která by bylo možné prakticky aplikovat a šířit dál. Další trápilo například „jak sdělit nesdělitelné“? Jak sdělit své přesvědčení, kdy víte a cítíte, že je třeba věci dělat jinak, ale nemáte pro okolí dost argumentů? Společně jsme se také shodli, že v byznysu nás nejvíce trápí přetvářka a lež, roztříštěnost, dlouhá cesta ke smyslu a cíli, nevyváženost co se týče hodnoty produktu a obchod jako takový, ze kterého se vytratil osobní přístup, opravdový zájem o zákazníka (stejně tak jako ve firmě o zaměstnance) a férové jednání.

Společné téma jsme našli rychle - FÉR OBCHOD

Férový obchod se ukázal být společným aktuálním tématem většiny účastníků. Jeho současná podoba a fungování vypadalo jako neřešitelný problém. Nikoliv však pro nás. Pustili jsme se tedy společně do díla. Nejdříve jsme rozkryli klíčové aspekty tématu, poté "nadesignovali" podobu systému, se kterým jsme začali kreativně pracovat. Za pomoci simulačního systemického procesu, který spočívá v postupném odkrývání a ukotvení jednotlivých aspektů, zkoumání vzájemných vztahů a vývoje mezi nimi, jsme postavili výchozí model obchodu, který je v současné době velice častý. Vztah prodávajícího/prodejce ve firmě (P), který je pod tlakem svého manažera (M), čísel a targetů (%), a koncového zákazníka (Z). Přičemž nad prodávajícím i manažerem, tedy celou firmou, stojí ještě vlastník (V), kterému jde pouze o zisk. (tímto vlastníkem může být fyzická osoba i nějaký holding, fond apod.)

(Viz obr. č. 1)

Jak vypadá současný model obchodování?

Během následující 1,5 hodinky společné systemické práce jsme zjistili, jak velký důraz je kladen na výkon a na targety. Splnění targetu, dosažení předem nastavené vysoké mety, kterou stanovuje obvykle manažer/vedení firmy, je středobodem zájmu jak prodávajícího, tak manažera i vlastníka. Soustředí se na něj v systému veškerá pozornost, potřeby zákazníka jsou druhořadé a ne tolik podstatné. Zákazník se díky tomu cítí zahlcený nabídkou/reklamou, stává se ne-vědomým, zmateným, nezná hodnotu produktu ani svých peněz, neví, co chce ani jestli to vůbec chce/potřebuje. Na trhu probíhá hra o zákazníka, jehož preference jsou značně nepředvídatelné a kterému je vlastně jedno, od koho a jaký produkt kupuje. Produkt, který byl původně zdravý a hravý, zdevalvoval. Nabalil na sebe nefunkční firemní vztahy, procesy, nekonečné dohady mezi jednotlivými složkami firmy, stagnaci a stal se tak nezajímavým. O produkt nemá ve své podstatě zájem ani zákazník a ve skutečnosti ani prodávající. Je zde napětí, vše stojí na místě, chybí vývoj.

Hledáme řešení

Pod vedením lektorky Daniely Aidan jsme pokračovali v plynulé systemické práci s modelem stávajícího obchodu. Cílem bylo najít východisko, nové paradigma a podmínky pro fungování férového obchodu, kde se respektují jednotlivé složky mezi sebou, kde jsou produktivní vztahy i rozhodovací procesy, kde se dobře cítí prodávající i kupující, vedení i vlastníci firmy. Kde je smysluplný produkt, o který je na trhu zájem. Kde se točí život a vývoj .

Klíčovým východiskem je spolupráce a vyšší smysl obchodování

Po chvíli se vynořoval nový model obchodu dochází k velkému posunu díky objevení vyššího smyslu OBCHODU jako takového. Smysl našeho podnikání/konání je nově zaměřen na podporu kvality života, ekologii, krásu, rozkvět, rozvoj, harmonii – symbolicky tedy převážně na podporu ženského elementu. Překvapivě se tady ukazuje skrytá potřeba a touha mužsky orientovaného byznysu nalézt propojení s kvalitami, které přináší do celého procesu ženský princip. Tato jednoduchá změna postoje v pohledu na "problém" náhle před našima očima mění všechny ostatní neřešitelné „problémy“ byznysu jako mávnutím proutku. Přichází uvolnění, větší pohoda, stabilita, oživení, zrychlení, pohyb kupředu, prospěch pro všechny zúčastněné.

Jak tedy vypadá obrat v přístupu ke smyslu obchodování

Největší změna nastává ohledně přístupu k targetům. Nově je target flexibilní, proměnlivý a reálný, tvoří ho sám vlastník. Manažer se tak může více zapojit do obchodu jako takového, přiblížit se prodávajícímu, být mu podporou a oporou při jeho práci. Prodávající cítí zájem manažera a vedení, dochází k vítané spolupráci. Zároveň si prodávající začíná uvědomovat hodnotu a kvalitu svého produktu. Nezajímavý produkt, zatížený nefunkčními vztahy ve firmě nově zvýšil svou kvalitu díky synergii s konkurencí. Úplně zmizel konkurenční boj. Místo toho mezi společnostmi s podobným zájmem/produktem nastupuje spolupráce, zejména v oblasti sdílení know-how, zdrojů, kontaktů a inovací produktů/služeb. (nevídané, že?)

Původně ne-vědomý, zahlcený zákazník, který nevěděl, co chce, se stává vědomým skrze kvalitnější produkt, který mu přináší vyšší kvalitu života a opravdu mu slouží. Nabízený produkt je v souladu se smyslem konání, tedy se smyslem obchodování jak prodávajícího, tak kupujícího. Zákazník nyní dokáže rozeznat hodnotu produktu a vybírat si pro sebe, co potřebuje.

A co zisk a "magické" targety?

Zisk je v novém modelu společný. Profitují a prosperují všichni. Je zde velká synergie a spolupráce na rozdíl od dřívějšího konkurenčního boje, který generoval často překotná rozhodnutí a spotřebovával spoustu firemních peněz, času a energie. Vlastník v novém modelu cítí větší bezpečí a je spokojenější, protože vidí, že skrze spolupráci firem je mnohem reálnější splnit "jeho" targety/čísla/výsledky. Sám tvoří a koriguje flexibilní targety a celá situace je pro něho čitelnější a jasnější. Pro vlastníka je (překvapivě!!) výhodnější, když dá prostor pro přenastavení vztahů a procesů uvnitř firmy směrem ke smyslu, synergii a spolupráci.

Změna myšlení mužů ve vedení

Důležitým poznáním je téma mužů a žen v byznyse. V původním modelu jsme viděli muže, manažery, leadery, kteří byli ne-vědomí, zajímala je pouze fakta a čísla, protože těm rozuměli. Vyznačovali se emocionálním chladem, silnou racionalitou, na druhou stranu určitou bezradností, pokud měli reagovat aktivně na změny a pružnost trhu a aktuální potřeby lidí.

V novém systému obchodu muži ve vedení změnili své nastavení a myšlení. I když některým věcem nerozuměli, velmi je přitahoval vyšší smysl obchodu/podnikání (život, radost, rozvoj, harmonie) a byli ochotni se naučit novým věcem. Nikoliv však formou dalších „školení“ a nových informací, ale skrze každodenní praktickou spolu-práci se ženami ve svém vlastním týmu. Jsou to totiž právě ženy, které mají schopnost vnímat věci jako celek a cítit vývoj, vyšší smysl. Oběma stranám a celému podnikání tento posun velice prospěl a mohla tak jít dál firma jako celek a zároveň i jednotlivci.

Nový model férového obchodu

Problém z obchodní praxe, který zná spousta z nás ze své práce či svého okolí, se zdál zpočátku našeho setkání neřešitelný. Na jeho konci, po hodině a půl systemického procesu vidíme a hlavně zažíváme řešení, které je přijatelné jak pro zaměstnance, tak pro vedení a vlastníky a zároveň pro zákazníky. Všichni se v něm cítí dobře, znají smysl své práce a to jim dává radost a chuť pokračovat. A co víc, otevřely se nám zcela konkrétní východiska, reálné postupy, které je možné aplikovat v praxi. To není málo na jedno odpolední setkání, co říkáte?

Velmi tímto děkujeme všem účastníkům za příjemnou společnost, odvahu vyzkoušet něco nového, otevřenost, zápal, nadšení, sdílení své zkušenosti a odbornosti během celého systemického procesu. Díky Vám jsme mohly otevřít dveře k Férovému obchodu i pro ostatní.

        

 

A co vy? Jak jste spokojeni s momentálním fungováním ve vaší firmě? Připojte se k nám během aktuálního 2-denního  workshopu  4 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO FÉR OBCHODU, který realizujeme 22. - 23.  listopadu 2017 pro Czech Cool Trade a jejich Akademii obchodniků. 

Připojte se a začněte podnikat a obchodovat podle nových pravidel trhu 21. století!

Svět volá po systémovém řešení a po změně myšlení. Zajímá vás, co aktuálně potřebuje svět podnikání? Právě tím se zabýváme v tvůrčích dílnách. Přicházíme na univerzální řešení, která budou aplikovatelná obecně na všechny obory, nejen na ten, ze kterého řešení vzešlo.

Tvůrčí dílny  BE SOUL-UTIONS jsou setkáním odborníků, tvůrců, podnikatelů, moudrých lídrů, konzultantů, koučů, vizionářů a všech lidí, kteří se nepotřebují nic učit, ale spíše chtějí sdílet a rozvíjet, co už umějí a co jim funguje. Setkání lidí, kteří mají zájem aktivně se zapojit a spolupodílet na jedinečném výzkumu, vytváření a praktickém ověření SOUL-UTIONS - systémových řešení pro vývoj, oživení a rozkvět ve všech sférách života.

Společně, jako tým lidí různých talentů a odborností, v tvůrčím a hravém procesu simulujeme nové modely řešení a východiska současného systému a na místě ověřujeme jejich funkčnost a efektivitu v praxi. Chcete se připojit?

 

__________________________________________________________________________________________________

AUTENTICKÉ REAKCE NĚKTERÝCH ÚČASTNÍKŮ TVŮRČÍ DÍLNY:

Mě se líbí princip té hry. Její jednoduchost, plynulost, přirozenost. Dovedu si představit, že to může fungovat i přímo v korporaci. Změna vlastně přijde skrz tu zkušenost se hrou, jakoby nenápadně, nenásilně. Takový přístup: "Zkus si to, pohraj si s tím, s možnými variantami, dej tomu svojí kreativitu a na konci ta změna přijde plynule a sama". Moc se mi to líbilo.

PAVEL, technická profese v zahraniční energetické společnosti

Najednou to pro mě není nemožné. Hodně se mi ulevilo. Když jsem přišla, byl to pro mne naprosto neřešitelný problém. Teď vidím, že řešení je možné. A je to pro mne čitelné, srozumitelné a realizovatelné.  Díky.

MONIKA, členka správní rady a top managementu nadnárodní telekomunikační firmy

Pro mě to bylo moc zajímavý. Zvláštní zážitek.....Jak při té simulační práci v systému přijdou rychle pocity, které ti vlastně ani nepatří. Cítím, jak to mění vnitřní nastavení, otvírá „vnitřní vesmír“. Měla jsem možnost se na problém, který moc dobře znám, víc podívat i z jiných úhlů. Zjistila jsem, že je vlastně docela snadné vidět celek. To je asi co mě na tom baví a co si myslím, že je i součást toho, co chci dělat. Takže pro mě to bylo ohromně inspirující. Díky.

ALENA, obchodní regionální ředitelka nadnárodní energetické firmy

Mne se líbilo, jak ten proces byl plynulý, přirozený. Jak se postupně ukazovala možná východiska, která jsou reálná a zapadají do toho tak, že jsou nakonec všichni spokojení. A vůbec nejlepší bylo, že i těm vlastníkům vyhovuje ta spolupráce mezi firmami, nikoliv konkurenční boj. A že vlastně, když stanovují ty nadsazené targety, tak jim jde hlavně o jejich vlastní pocit bezpečí, který jim chybí. To by mně nikdy nenapadlo. Moc zajímavý, a hlavně nadějný.

PETRA, na mateřské, dříve finanční ředitelka české obchodní společnosti

Moc zajímavý, cítil jsem se v tom kupodivu dobře. Ta spolupráce mezi manažery a ženami byla osvobozující.

RENÉ, area export manažer v zahraniční společnosti