INOVUJME PŘÍSTUP K INOVACÍM

19.09.2016 11:40


Inovace poháněná konkurencí

V současném světě inovace znamená zdokonalení. Hlavním hnacím motorem takového inovování je konkurence. Kdo z koho. Vytváříme produkty, které mezi sebou soutěží. Jeden vyhrává, druhý zaniká. To je mužská strategie.

Takový druh inovace jednou narazí na svůj strop – už totiž nebude výrobku, který by nebyl tisíckrát vylepšen. Tak jsme se dostali do fáze vývoje, kdy už téměř není, co inovovat. Hodně se o tom mluví, pořádají se konference. Je třeba říci to podstatné – tento ZPŮSOB inovace se vyčerpal.
 

Jaký je skutečný význam inovací?

Když se vzdáme inovace pro získání konkurenční výhody, nabízí se otázka:

Proč a jak tedy máme inovovat?

Cílem inovací by mělo být skokové zlepšení kvality každodenního života člověka. Najít způsob, jak vyřešit
nějaký jeho palčivý problém. Taková inovace nás zavede hluboko za komfortní hranice světa technologických zlepšováků.
 

Nový přístup k inovacím je postaven na spolupráci

Inovace skrze spolupráci je založena na vzájemném sdílení a synergii. Na otevření se novým
(nikoliv jen inovovaným) přístupům a metodám ve prospěch vyřešení problému.
To je strategie bližší ženám.

Každá žena se při pohledu na dnešní technologické hračky zeptá:

A k čemu to je? Opravdu tohle zlepšení potřebuji? Zkvalitní a zjednoduší to můj život?

Ženy nejsou fascinovány technickými atributy produktů. Co funguje, není třeba pilovat. 

Skutečná inovace potřebuje oba přístupy v rovnováze – jak ten mužský, tak ten ženský. 

Díky obdivuhodné schopnosti mužů bádat, objevovat, technicky vypiplat a neustále věci zdokonalovat
dnes máme nekonečné technologické možnosti. Otázkou je, jakou skutečnou hodnotu přinášejí lidem a světu?

Jak se rozhodneme je v budoucnu používat?
 

Inovujme nejdříve náš přístup k inovacím

Zaměřme se při tvorbě inovací na skutečně bolavé problémy lidí. Na jejich rozvoj, lepší kvalitu každodenního života.

Zajímejme se o lidi, naše zákazníky. O to, co je obtěžuje, vysává, demotivuje nebo dokonce ohrožuje. Dejme jim to, co jim chybí a co postrádají. Zapojme ženskou schopnost soucítění a naslouchejme. Získejme smysluplnou zakázku. A pak zapojme mužskou schopnost tvoření, akce, bádání, pilování a vytrvalosti. Vytvořme nová řešení.

Společně vytvořme NOVÝ produkt, službu nebo postup, který bude plnit SKUTEČNÉ potřeby lidí.

Dnes oddělený mužský a ženský svět volá po spojení do jediného, nového světa inovací, které může a má zásadně zlepšit kvalitu života nás všech.
 

Chce to však myslet a přistupovat k věcem jinak.

Vytvořili jsme pro inovační a projektové odborníky prožitkový simulační proces, díky kterému dokáží navrhnout a předem ověřit úspěšnost inovace ještě před jejím uvedením do praxe. Šetříme tak firmám čas i peníze na vývoj nových produktů a služeb a zároveň podporujeme vznik skutečně smysluplných a efektivních řešení pro lidi a současný svět.

© Autorka článku: Alena Hanušová - 2016

 

PŘIJĎTE VYZKOUŠET SIMULAČNÍ PROCES NA UKÁZKOVOU TVŮRČÍ DÍLNU 26. 1. nebo 16. 2. 2017
A PŘIPOJTE SE SPOLU S NÁMI K EVOLUCI V BYZNYSU.