POSLÁNÍ JAKO NOVÝ SMĚR V LEADERSHIPU

30.05.2016 10:51


Současná doba globálních změn klade velké nároky a tlak i na vývoj v byznysu. Mnoho firem proto prochází přeměnou a vnímá potřebu znovu definovat základní pilíře firemní strategie, kultury, vize, organizační struktury a procesů. Zamýšlejí se nad svými hodnotami a otázkami, jak zlepšit vztahy či klima na pracovišti, jak pracovat s talenty. Snaží se inovovat a zavádět stále nová řešení a přístupy. Zas a znova. Tyto novinky často nepřinášejí očekávaný profit či smysluplnou systémovou změnu, ale jen dílčí krátkodobé zlepšení, příliš optimistické targety, které startují novou spirálu snižování nákladů, nebo chaotickou reorganizaci, která spíše lidi demotivuje a procesy narušuje.

CHCETE ZMĚNY VE FIRMĚ ŘÍDIT EFEKTIVNĚ A SYSTÉMOVĚ?

Z naší poradenské praxe vyplývá, že trvalá systémová změna, dlouhodobě udržitelný vývoj a profit firmy je možný, ale je třeba použít znalosti a nástroje, které mají potenciál takovou změnu uskutečnit.

I LEADERSHIP POTŘEBUJE INOVACI A UP-GRADE

Majitelé a manažeři si toto uvědomují a pořád hledají ty správné inovace a nástroje, jak ustát roli lídrů a provézt svou firmu a tým bouřlivými vodami trhu. Najednou nestačí jen mít vzdělání, svou vizi, intuici, selský rozum a srdce na pravém místě. Osobní zralost a zkušenost začíná být cennější než tituly. Intuici a selský rozum musí doplnit vědomí a nové kompetence, srdce se potřebuje opřít o vnitřní sílu a odvahu stát si za svým rozhodnutím a vize musí být v souladu s firemním posláním. Protože právě….

POSLÁNÍ JE CESTOU K NOVÝM ZDROJŮM VE FIRMĚ.

V našich tvůrčích dílnách vidíme, že správně uchopené FIREMNÍ POSLÁNÍ skutečně funguje a akcentuje nové vnitřní zdroje firmy, silné lídry, smysluplné změny a dlouhodobý profit. V systemickém modelu ŽIVÉ FIRMY je to nejvyšší princip, ze kterého se ve firmě odvíjí vše ostatní. Jeho pochopení vnáší do práce smysluplnost, lidem přináší radost a otevírá v nich tvůrčí potenciál, produkty a služby nesou vyšší hodnotu a užitečnost, což vnímají i zákazníci svou zvýšenou poptávkou a zájmem.

MAURITIUS FOR LEADERS 2015 - TÉMA POSLÁNÍ

Dnešní lídři vnímají, že ve firmě stejně jako v lidech existují obrovské skryté zdroje. Zatím je však neumí správně využívat a zapojit do firemních procesů. Správně tuší, že dlouhodobý vývoj nějak souvisí s novými hodnotami. Možná i u vás na poradě padají slova, jako je poslání, vize, kultura, potenciál, radost, smysl, spolupráce, talenty či rovnováha.

V naší poradenské praxi se setkáváme s tím, že tyto moderní, ale v podstatě velmi abstraktní pojmy jsou ve firmách špatně pochopené i prakticky aplikované. Málokdo jim rozumí, lidé se jimi moc neřídí, neví, jak přesně souvisí s jejich prací. Každý je interpretuje po svém a jejich obsah se opět vymýšlí a diskutuje na poradách a školeních. Pořád to totiž nějak nefunguje. Někdy tak hodnoty skončí jen na nástěnce, na webu, v reklamních kampaních.

KLÍČEM K NOVÝM HODNOTÁM JSOU ŽENY A ŽENSKÝ PRINCIP

Z naší zkušenosti víme, že ženy a ženský princip v nás přirozeně chápe význam a obsah těchto abstraktních pojmů a hodnot. Proto mnoho firem řeší, jak přivést a zapojit tento chybějící element do byznysu. Uvědomují si, že jeho přítomnost vnáší do firmy stabilitu a sílu skrze rovnováhu a spolupráci. Jenže čistý ženský princip se příliš neslučuje se současnými systémy a strukturami. Je potřeba mu tedy nejdříve udělat ve firmách místo. Přizpůsobit strukturu, systémy a kulturu ženám tak, aby se v nich cítily dobře, mohly se projevit ve své přirozenosti a přinést do byznysu to, co všichni hledáme – větší smysluplnost, poslání, lásku a radost.

Je novou výzvou lídrů přivést do firem nové zdroje, poslání, potřebné inovace, rovnováhu a vyšší hodnoty tak, aby se stali „best practice“ budoucích firemních procesů, strategií a leadershipu.