O egu, super egu, změně myšlení a kvantovém vědomí – část 2.

17.01.2015 10:50


Přechod od myšlení k vědomí – část 2.

(3-dílný seriál mini-článků na pokračování......zde)

________________________________________________________________________________________________________________
 

Ano, to je ta odpověď! Jak přestat bloudit v minulosti, vzdát se plánování a kontroly nad budoucností a své EGO propojit se svou DUŠÍ/PODSTATOU, která je ve vás tou PŘÍTOMNOSTÍ, LÁSKOU, BEZPEČÍM A TVOŘIVÝM VĚDOMÍM.

Vědomí je totiž nezávislé na myšlení. A světe, div se, není to ani jedno a totéž! Není to v hlavě a není to ani rozum. Vědomí není dokonce ani totéž co „Uvědomění“, protože to je ve své podstatě jen náhodný záblesk/kontakt naší mysli s tím pravým vědomím/věděním.

Nicméně, lidská mysl je pro vědomí velmi důležitá. Hlavní úlohou rozumu/mysli v našem životě – je ZAMĚŘIT A VYJÁDŘIT VĚDOMÍ. Zachytit jeho obraz, dát mu výraz, formu projevu a pak ho komunikovat vnějšímu světu. Znamená to vždy jasně vědět, co se děje, proč se to děje, co mám dělat, jaké budou mít rozhodnutí následky alespoň tři kroky dopředu a vědět, jak to vše zapadá do celkového obrazu - VIZE SVĚTA.

Vědomí je přirozeným projevem naší podstaty/Ducha a zahrnuje autentický životní náboj, dynamickou rovnováhu polarit, jemnost i sílu - a celistvost. Může se projevit jedině skrze člověka a jeho fyzické, mentální a emocionální úrovně. Tedy přes EGO, naše osobní já, naši identitu. Bez ní to nejde. Takže stačí ve svém EGU udělat Duši a jejímu vědomí místo. Vládnout svým emocím a myšlení, místo aby emoce a mysl (naše či druhých) ovládaly náš život. Uvolnit některé své mentální představy, konstrukty a programy „přežití“, zbavit se svých stereotypů, lpění, strachu, emocionálních dramat, křivd, konfliktů či zranění.

Jednoduchý návod!

Proto vznikl nový obor - osobní rozvoj – a s ním také tzv. soft skills, práce na sobě, koučování, NLP, rozvojové kurzy, prožitkové workshopy, alternativní terapie, meditace, esoterické či duchovní směry. To vše je dobré, protože to kultivuje a trans-formuje naše myšlení, chování a prožívání. Řekla bych ale, že nás to jen „přibližuje“ k Duši. A je to běh na dlouhou trať. Možná skoro „never-ending story“. Dva kroky dopředu, jeden zpět. Velmi pomalé. Někdy nás to všechno poznání a hlavně cizí (byť ověřené či mistrné) moudro může paradoxně brzdit ve vývoji. Přesně, jak to vyhovuje našemu EGU. Tentokrát ale našemu tzv.„SUPER-EGU“, které se někdy nazývá „Duchovní Ego“ – náš vnitřní kritik, soudce, hlavní stratég přežití, myslitel, mudr-lant, guru, demagog, mentor, inspirátor, hledač pravdy, inkvizitor.

Jestliže má EGO jen z části mužský aspekt (rozum), pak SUPER-EGO je záležitost čistě mužského principu  (ženský sebeklam má jinou podobu). Je jedním ze tří aspektů mužského ohně - ID, EGO, SUPER-EGO - které nám zajišťují "PŘEŽÍTÍ" v dualitě/hmotě - v nepříznivém, někdy téměř nepřátelském prostředí pro naši přirozenou podstatu/duši.

Superego si svou iluzi moci udržuje pomocí intelektu, mentální kreativity, kontaktů, titulů, vzdělání, ale také pocitu vlastní důležitosti. Lpí na svých názorech, víře, morálních pravdách, hodnotách, duchovních či společenských výdobytcích, úspěchu a nonšalantním nadhledu. Často však jedná s tím vším v rozporu a narušuje přitom přirozený řád a hranice druhých.

Jeho snahou je dosáhnout prožívaní a spojení s Duší skrze další rozšířování poznatků, experimenty, ideal-ismus, objevování nových mentálních obzorů, vyšší pravdy a navození pozitivních emočních stavů (lásky, radosti, extáze, svobody, lehkosti) vizualizací, představivostí či meditací. Což je ne-smysl, bludný kruh a nejdokonalejší konstrukce/iluze vyspělejší úrovně naší KREATIVNÍ MYSLI – ale pořád jen pouhé mysli. Zaměřením směrem ven pomocí mysli se totiž ke své podstatě nedostaneme.

Tvořivá stránka mysli udržuje naše mentální nadšení, zápal a pozornost velmi mistrně opět na dráze mezi MINULOSTÍ - dávnou historií a filozofií, ze které se tím chceme poučit, a BUDOCNOSTÍ - formováním nádherných  vizí, iluzorních představ, velkolepých cílů a plánů změny budoucnosti. Zůstává však často jen u těch slov, vizí a plánů, které dále rozvíjíme, místo abychom přešli konečně do akce.

Naše mistrovské duchovní či mentální "SUPER-EGO" si tak hlídá své pečlivě vykonstruované teritorium moci. Opět odvádí naše zaměření a skutečnou sílu co nejdále od PŘÍTOMNOSTI, ve které se tak nemění téměr nic a pramálo z těch krásných ideálů se uskutečňuje. To by totiž náš svět vypadal dávno jinak.

Teď jsem se asi citelně dotkla či možná rozezlila většinu čtenářů, kteří právě jdou cestou osobního rozvoje, poctivě se snaží na sobě pracovat, měnit se, růst, navštěvují různé prožitkové semináře, mužské či ženské kruhy, jsou otevřeni alternativním směrům a novým myšlenkám, investují hodně času a peněz do hlubšího studia či cestování za poznáním, platí velké sumy za koučování, výcviky či cestu za svou vizí, podstupují řadu transformačních rituálů – od šamanských, tantrických, přes andělské, konstelační, saharské, meditační, očistné – a OPRAVDU SE PŘECI MĚNÍ! Hodně toho dokázali! Přibližují se sami sobě! Dělají správné věci! Najednou cítí a vidí, co dříve necítili a neviděli!

Ano, to je pravda. Toto všechno je samozřejmě velmi důležitou a nezbytnou součástí naší vývojové cesty sebe-poznání. Projdeme tím všichni. Dříve či později. Ale dovolte mi z pozice ženy, která přesně touto cestou mnoho let šla, prošla a překročila jí – abych vám řekla, že tímhle to nekončí. To není CÍL či naplnění vaší cesty sama k sobě. Právě naopak. Je to jen začátek. Konečně.

Osobnostní rozvoj je součástí cesty a jednou z životních etap. Nezůstávejte tu však příliš dlouho. Protože čím více mentálních vizí, konstruktů, cizích či pokřivených myšlenek přijmete za své, tím větší bude STÍN, který nakonec budete muset překročit. Na nové území totiž můžete vstoupit jen nalehko, bez zátěžě minulosti a s jistou dávkou vědomé nevinnosti. Přes tuto hranici vás přenese nejlépe důvěra - a ženský princip.

Neuvízněte tu tedy a nenechte se zmást barvitou / košatou iluzí, fascinací a silnými, téměř extatickými zážitky. Protože TO POŘÁD NENÍ ONO. Použijte naopak všechnu svou dosavadní zkušenost, nástroje, znalosti, moudrost všech dávných filozofů a předků, kouzelné techniky a cvičení, které jste se naučili k tomu, abyste sebrali všechnu svou sílu a opustili tuto dočasnou vývojovou etapu ILUZE. Bývá spíš jen trenažérem, přípravkou, virtuálním modulem, cestou za snem. Až jejím překonáním začíná skutečná pravda o životě, tvoření, opravdové pochopení a přijetí sama sebe, setkání s potřebnými zdroji a pravým posláním.

.................pokračování..............