O egu, super egu, změně myšlení a kvantovém vědomí – část 3.

17.01.2015 10:53


Nové území nikoho a pro všechny – část 3.

(3-dílný seriál mini-článků na pokračování)

________________________________________________________________________________________________________________

Cesta za hradbu iluzí (tak velkou, jak si jí uděláte) a svůj vlastní STÍN SUPER-EGA vás zavede na neznámé, neprobádané území, kde nemá dosavadní způsob poznání, myšlení, emoce či zkušenost absolutně žádnou moc, pravomoc ani účinek. Funguje tu jen dynamická rovnováha - a vědomí. 

Řekla bych spíš KVANTOVÉ VĚDOMÍ – všechno v jednom – láska, síla, vědění, radost, pohyb, plynutí, živo(s)t, tvořivost, naplnění, domov. Všude. Mimo čas, který zde není lineární (od-do) a prostor, který zde nemá žádné hranice (je nahoru/dolů). Pokud se zde nechcete ztratit, pak potřebujete vnímat svět skrze svou propojenou pravou/levou hemisféru a ovládat pohyb v prostoru a čase kvantovém – tzn. po vertikále/horizontále.

Na začátku to tu totiž není vůbec jednoduché. Nedivím se, že se ego/superego tolik brání. Nemůžete se spoléhat na žádné vnější zdroje, minulé zkušenosti, dávnou historii, filozofii ani moudrost předků. Nikdo tu před vámi nebyl. Nebo o něm rozhodně nevíte. Nikdo o tom zatím nenapsal, protože pokud se sem dostal, tak si to tu užívá, nově poznává a tvoří. Nesmíte zde hledat oporu ve vztazích, rodině, nic a nikoho „potřebovat“, nic posuzovat, čehokoliv se bát a na nikom a na ničem lpět.

Právě toto PR-O-PUŠTĚNÍ  - všech, komu a čemu jsme v minulosti sloužili a předali svou moc,  ochota vzdát se všeho, co umíme a známe, s čím jsme spojili svou identitu, s čím se ztotožňujeme a pouhá důvěra, že to, co za to stojí, se nám ve vyšší formě vrátí samo - je pro ego a pro člověka nejtěžší evoluční zkouška.  CESTA ZA OPONU ILUZÍ však rozhodně přes četná zranění, zklamání a ztráty našeho ega a superega - stojí za to. Je to DAR SÁM SOBĚ A ŽIVOTU.


Pohybuji se a tvořím na této „zelené louce“ už více jak 2 roky a teprve tady jsem nalezla vše, o čem jsem kdy ani nesnila. Je to tu čím dál lepší, barevnější a čím dál lidnatější. Je to tu živé, krásné a zábavné. Věci začínají konečně zapadat a dostávat smysl.

Pro ženy a ženský princip v nás je tato sféra přirozená, je nám bližší. Proto budeme dobrými průvodkyněmi či kompasem pro muže.

A vlastně to tu není zas tak jiné. Jen tvoříte vnější svět vy, místo aby vnější svět utvářel vás. Tato nová realita dokonce vypadá  a funguje podobně jako ta předtím. Jen je prostě otočená o 180 %. SVĚT NARUBY. Svět vzhůru nohama. Proto konečně funguje.


I ve vás všechno funguje opačně. Staré prožívání a realita, kterou většina lidí považuje za skutečnou, se pro vás stane iluzí. A váš nový svět, který JE skutečný, připadá ostatním jako SEN. V lepším případě. Po čase se to naučíte přijímat a mistrovsky pohybovat v obou světech. Ve světě iluzí i ve světě skutečnosti. Chvíli to trvá, než se naučíte přepínat, ale když si na to zvyknete, je to hračka.

Pokud vám toto pojednání přeci jen dává smysl, dočetli jste až sem - a jestli třeba seberete odvahu překročit tuto propast, hranici, tento svůj stín, který vrhá naše super ego se svými duchovními pravdami, pravidly, právy, moudry, porovnáváním a iluzemi - pak vás ráda provedu tímto novým územím a jeho zcela odlišnými zákonitostmi.  Zvu vás na cestu od myšlení ke skutečnému vědomí/bytí/prožívání – KVANTOVÉMU VĚDOMÍ.

Blog

CO MÁ MATEMATIKA SPOLEČNÉHO S ŘÍZENÍM FIREM?

17.11.2016 12:21
  Pokud chceme vytvářet prosperující živé firemní struktury, bude nutné tvořit je stejným způsobem, jako to dělá příroda.    Matematika kolem nás Matematiku najdete ve všem živém v přírodě. Všechny organické struktury se vyznačují matematickou přesností a geometricky přesným...

5 BUSINESS ELEMENTS - GPS PRO PERSONALISTY

14.11.2016 14:05
Oheň. Země. Vzduch. Voda. Éther. Pět živlů, které jsou hnacím motorem nejen v přírodě, ve všech živých organismech a samozřejmě také v člověku.  Živly působí i v týmech a ve firmách. Ovlivňují firemní kulturu, pracovní vztahy, cash-flow či schopnost tvořit, přinášet výsledky a...

PROČ POŘÁDÁME TVŮRČÍ DÍLNY A NE ŠKOLENÍ O LEADERSHIPU

21.10.2016 12:35
  Je naprosto jasné, že pouze kvalifikovaní a silní lídři dokážou změnit současný stav byznysu. Vyrábět nové smysluplné produkty, které zlepší život a pomohou lidem. Proto je teď leadership tak horké téma. Kde ale jsou tihle kvalifikovaní lídři? Schopnost být a žít jako lídr stojí na dvou...

INOVUJME PŘÍSTUP K INOVACÍM

19.09.2016 11:40
Inovace poháněná konkurencí V současném světě inovace znamená zdokonalení. Hlavním hnacím motorem takového inovování je konkurence. Kdo z koho. Vytváříme produkty, které mezi sebou soutěží. Jeden vyhrává, druhý zaniká. To je mužská strategie. Takový druh inovace jednou narazí na svůj...

JAK SE OCHUTNÁVAJÍ INOVACE, které zlepšují život a vztahy ve firmách

31.07.2016 12:38
… aneb jak probíhal ochutnávkový workshop v červnu Proč pořádáme ochutnávky? Čím dál častěji se setkáváme s lidmi z byznysu, kteří jasně cítí, že je potřeba změnit současné podnikání a firemní kulturu a přiblížit jí více lidem. Pracují na tom, zkouší a hledají prostředky, jak změnu...

POSLÁNÍ JAKO NOVÝ SMĚR V LEADERSHIPU

30.05.2016 10:51
Současná doba globálních změn klade velké nároky a tlak i na vývoj v byznysu. Mnoho firem proto prochází přeměnou a vnímá potřebu znovu definovat základní pilíře firemní strategie, kultury, vize, organizační struktury a procesů. Zamýšlejí se nad svými hodnotami a otázkami, jak zlepšit vztahy či...

STRACH ZE ZMĚNY? ZAPOJTE PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉRU!

02.05.2016 12:15
  Věděli jste, že naše pravá ženská mozková hemisféra nezná strach? Strach totiž vzniká v levé, tedy mužské, mozkové hemisféře.   Žijeme v uspěchané a náročné době, kdy se změna stává nevyhnutelnou součástí našeho osobního i pracovního života. Cílem by nemělo být se změně vyhnout,...

ŘÍDÍTE FIRMU? NECHTE SE INSPIROVAT PŘÍRODOU

23.08.2015 13:37
V přírodě, stejně jako v každém živém organizmu, se život a vývoj řídí přírodními zákony, které zde přirozeně fungují. Základním předpokladem pro vývoj je přirozený řád a ROVNOVÁHA. Když jsou všechny principy a fyzikální zákonitosti v rovnováze, všechno kvete, roste, prosperuje. Pokud je...

MISSION AS THE NEW FACE OF LEADERSHIP

07.05.2015 00:06
Today’s world is changing faster than ever, in the business sector as well as every other. This creates high expectations and puts immense pressure on companies to keep evolving. Many companies are transforming, feeling the need to re-define the basic pillars of their corporate strategy, culture,...

O egu, super egu, změně myšlení a kvantovém vědomí – část 3.

17.01.2015 10:53
Nové území nikoho a pro všechny – část 3. (3-dílný seriál mini-článků na pokračování) ________________________________________________________________________________________________________________ Cesta za hradbu iluzí (tak velkou, jak si jí uděláte) a svůj vlastní STÍN SUPER-EGA vás zavede na...
1 | 2 >>