O egu, super egu, změně myšlení a kvantovém vědomí – část 3.

17.01.2015 10:53


Nové území nikoho a pro všechny – část 3.

(3-dílný seriál mini-článků na pokračování)

Autorka: Daniela Viplerová / Business Evolution s.r.o.
________________________________________________________________________________________________________________

Cesta za hradbu iluzí (tak velkou, jak si jí uděláte) a svůj vlastní STÍN SUPER-EGA vás zavede na neznámé, neprobádané území, kde nemá dosavadní způsob poznání, myšlení, emoce či zkušenost absolutně žádnou moc, pravomoc ani účinek. Funguje tu jen dynamická rovnováha - a vědomí. 

Řekla bych spíš KVANTOVÉ VĚDOMÍ – všechno v jednom – láska, síla, vědění, radost, pohyb, plynutí, živo(s)t, tvořivost, naplnění, domov. Všude. Mimo čas, který zde není lineární (od-do) a prostor, který zde nemá žádné hranice (je nahoru/dolů). Pokud se zde nechcete ztratit, pak potřebujete vnímat svět skrze svou propojenou pravou/levou hemisféru a ovládat pohyb v prostoru a čase kvantovém – tzn. po vertikále/horizontále.

Asi proto jsem (ne nadarmo) před lety stvořila z pramene vnitřní inspirace a srdce - KVANTOVOU ASTROLOGII® - která je pro mne v této sféře jediným účinným nástrojem, který tu funguje a o který se mohu opřít. Pro mne je komunikačním a informačním NÁSTROJEM VŠEHO.

Naštěstí jsem se nenechala odradit četnými útoky slovutných pánů kolegů-astrologů a guru, především tedy mužů, kterým toto nové astrologické paradigma zřejmě narušilo křehké základy jejich vlastního pojetí TRADIČNÍ astrologie či filozofie – a sebe sama. Děkuji sama sobě za to, že jsem si jí obhájila proti všem, i mnoha přátelům a udělala jí tady na Zemi důstojné místo. Protože, kde bych byla bez své kvantové astrologie…..?

Na začátku to tu totiž není vůbec jednoduché. Nedivím se, že se ego/superego tolik brání. Nemůžete se spoléhat na žádné vnější zdroje, minulé zkušenosti, dávnou historii, filozofii ani moudrost předků. Nikdo tu před vámi nebyl. Nebo o něm rozhodně nevíte. Nikdo o tom zatím nenapsal, protože pokud se sem dostal, tak si to tu užívá, nově poznává a tvoří. Nesmíte zde hledat oporu ve vztazích, rodině, nic a nikoho „potřebovat“, nic posuzovat, čehokoliv se bát a na nikom a na ničem lpět.

Právě toto PR-O-PUŠTĚNÍ  - všech, komu a čemu jsme v minulosti sloužili a předali svou moc,  ochota vzdát se všeho, co umíme a známe, s čím jsme spojili svou identitu, s čím se ztotožňujeme a pouhá důvěra, že to, co za to stojí, se nám ve vyšší formě vrátí samo - je pro ego a pro člověka nejtěžší evoluční zkouška.  CESTA ZA OPONU ILUZÍ však rozhodně přes četná zranění, zklamání a ztráty našeho ega a superega - stojí za to. Je to DAR SÁM SOBĚ A ŽIVOTU.


Pohybuji se a tvořím na této „zelené louce“ už více jak 2 roky a teprve tady jsem nalezla vše, o čem jsem kdy ani nesnila. Je to tu čím dál lepší, barevnější a čím dál lidnatější. Je to tu živé, krásné a zábavné. Věci začínají konečně zapadat a dostávat smysl.

Pro ženy a ženský princip v nás je tato sféra přirozená, je nám bližší. Proto budeme dobrými průvodkyněmi či kompasem pro muže.

A vlastně to tu není zas tak jiné. Jen tvoříte vnější svět vy, místo aby vnější svět utvářel vás. Tato nová realita dokonce vypadá  a funguje podobně jako ta předtím. Jen je prostě otočená o 180 %. SVĚT NARUBY. Svět vzhůru nohama. Proto konečně funguje.


I ve vás všechno funguje opačně. Staré prožívání a realita, kterou většina lidí považuje za skutečnou, se pro vás stane iluzí. A váš nový svět, který JE skutečný, připadá ostatním jako SEN. V lepším případě. Po čase se to naučíte přijímat a mistrovsky pohybovat v obou světech. Ve světě iluzí i ve světě skutečnosti. Chvíli to trvá, než se naučíte přepínat, ale když si na to zvyknete, je to hračka.

Pokud vám toto pojednání přeci jen dává smysl, dočetli jste až sem - a jestli třeba seberete odvahu překročit tuto propast, hranici, tento svůj stín, který vrhá naše super ego se svými duchovními pravdami, pravidly, právy, moudry, porovnáváním a iluzemi - pak vás ráda provedu tímto novým územím a jeho zcela odlišnými zákonitostmi.  Zvu vás na cestu od myšlení ke skutečnému vědomí/bytí/prožívání – KVANTOVÉMU VĚDOMÍ.