JAK SE OCHUTNÁVAJÍ INOVACE, které zlepšují život a vztahy ve firmách

31.07.2016 12:38

… aneb jak probíhal ochutnávkový workshop v červnu


Proč pořádáme ochutnávky?

Čím dál častěji se setkáváme s lidmi z byznysu, kteří jasně cítí, že je potřeba změnit současné podnikání a firemní kulturu a přiblížit jí více lidem. Pracují na tom, zkouší a hledají prostředky, jak změnu uskutečnit.

Když jim představujeme naše metody a přístupy, líbí se jim a zajímají je. Přinášejí nový pohled na jejich problém a zároveň možné řešení. Ale zároveň jsou pro ně "pořád hodně abstraktní". Rozumíme jejich – vašim - reakcím.

Naše přístupy jsou nové a dosud se v byznysu nevyužívaly. Lidská mysl je chce konkrétně uchopit a hledá, k čemu je přirovnat, do jaké kolonky je strčit, zařadit. Nedaří se jí to. Protože jim nelze porozumět běžným způsobem našeho myšlení.

A přesto jde o principy velice jednoduché. Vycházejí z fyziky a metafyziky a ze zákonitostí, které fungují v přírodě a všude kolem nás. Tedy i v byznysu. Jen o tom nevíme a tyto možnosti nevyužíváme. Přesto, že mají sílu skutečně měnit kvalitu a zlepšovat život a vztahy lidí ve firmách. A tady už nám nestačí vysvětlování. Prostě je potřeba si to vyzkoušet!

Proto jsme se rozhodli nabídnout vám „ochutnávku“, na které můžete vyzkoušet a zažít naše přístupy a metody. A pak se rozhodnout, zda jsou tím správným řešením pro vás a vaši firmu.
 

Jaká byla červnová ochutnávka

Na odpoledním workshopu 22. června jsme se sešli v příjemné skupině lidí, které spojoval nejen obor HR, ale hlavně otevřenost novým metodám, zájem o nové přístupy a cesty, jak provést své zaměstnance a týmy proměnlivými vodami současného byznysu.

Inovace v leadershipu, Human Relations kultuře a firemním vzdělávání přišly „ochutnat“ HR manažeři, personalisté a odborníci, kteří se zabývají vzděláváním zaměstnanců a vedením týmů.

Celým odpoledním programem nás provázela lektorka Daniela Aidan, která je autorkou všech vzdělávacích programů a metod Business Evolution.S jakými tématy a otázkami přišli sami účastníci workshopu?

V úvodu jsme je shromaždili na flipchartu:

Vedení nemotivovaných zaměstnanců

Jak změnit postoj práce = povinnost?

Jak na nereálné cíle?

Zavedení nového procesu na pobočce, aby byl dobře přijímaný.

Jak na změny ve firmě, aby je lidé vnímali pozitivně?

Odpovědím jsme se věnovali v průběhu odpoledne, jak jednotlivá témata přicházela na řadu.

 

Systemika a jak fungují systémy

„Vše je důsledkem narušené rovnováhy a integrity původně dokonalého systému a řádu. Všechny konflikty, těžkosti a výzvy jsou snahou systému opět se do této harmonie vrátit“, vysvětluje Daniela. „Naše nepohoda a problémy se často vyřeší samy jen tím, že obnovíme přirozenou rovnováhu a řád věcí.“

Daniela nás seznámila s tím, co je to systemika, jaké jsou její zásady, jak různé systémy fungují a jak vypadá živý, vývážený systém jako organismus. Vysvětlila, jak se systémy pracuje ona a co to znamená přistupovat k systému jako k živému organismu a jak tyto znalosti používat pro oživení byznysu a prostředí ve firmě.

Do své práce zahrnuje znalosti fyziky, geometrie, astrologie, matematiky a psychologie. Na základě svých poznatků, svého talentu a zkušeností vytváří ve firmách organické systémy, které jsou adaptabilní, flexibilní, stabilní, vyvážené, s dokonalým vnitřním řádem a v synergii s okolím. Jsou to systémy – organické struktury - ve kterých se „dá dýchat“, které podporují vývoj jak firmy, tak zaměstnanců. Jsou základem zdravé firemní kultury.

Takovéto dokonale funkční systémy můžeme vidět v přírodě, ve vesmíru, v samotném člověku. Fungují proto i ve firmách. Jen je třeba vědět, jak na to.
 

Jak tedy funguje původní dokonalý systém ve firmě?

Cílem workshopu bylo účastníky aktivně zapojit a umožnit jim nové přístupy a techniky zažít a vyzkoušet.

Jednou z nejzajímavějších částí programu bylo, když Daniela pozvala účastníky, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je zažít „FLOW“ – plynutí, harmonii, vyváženost a propojenost systému, kde vše má své správné místo a funguje, jak má.

Vyrovnaný a zdravý firemní systém vyjadřuje Daniela skrze 12 oblastí v kruhu, které dohromady tvoří celek - ŽIVOU FIRMU. Každá oblast, která ve firmě existuje, je vyznačena číslem a barvou, která znázorňuje její kvalitu a úlohu v systému. Díky abstraktním kvalitám lépe zapojujeme hlubší úrovně vnímání a mozku, než když pracujeme s pojmy a slovy.

Všichni si mohli vyzkoušet, jak se cítí v různých částech a oblastech firemního systému a jaký k nim mají vztah. Intuitivně si vybíráme pole a kvality znázorněné barvami, které jsou nám blízké, ve kterých se cítíme dobře a naopak. Nechce se nám tam, kde je kvalita, na které bychom potřebovali zapracovat nebo ji rozvinout. Ke každému poli nám Daniela vysvětlila, co daná barva znamená, jakou hraje roli ve firemním systému, co ovlivňuje a znázorňuje, jak s ostatními částmi souvisí a co potřebuje, aby mohla správně fungovat.

Po tomto zážitku se účastníkům daleko lépe rozumělo univerzálnímu modelu ŽIVÁ FIRMA, který tvoří 12 oblastí – 12 kvalit - základních tvůrčích sil, ze kterých je složeno vše živé ve vesmíru. Příroda, člověk a lidské tělo  - a tedy i firemní systém. Chápali, jak je důležitý vzájemný vztah jednotlivých částí celku pro jeho fungování. Tedy uspořádání jednotlivých oddělení ve firmě a nastavení správných vztahů a komunikace mezi nimi.
 

Sudý nebo lichý počet lidí v týmu?

Na dynamiku týmu má vliv, jestli je v něm sudý nebo lichý počet lidí.

Věděli jste, že například marketingovou kampaň připravíte lépe v lichém týmu, protože lichý počet podporuje kreativitu, nové nápady, živost a komunikaci? Naopak sudá skupina bude skvělá na dotažení projektu, zpracování analýzy nebo reportů. V sudém týmu se lidé zaměřují více dovnitř a do hloubky, dobře poskytují například zázemí a podporu.

V lichém týmu se projevuje lépe náš mužský princip, v sudé skupině zas ženský princip. A vůbec nezáleží na tom, zda jsou v týmu spíše muži či ženy. Díky tomu můžete lépe vyvážit ženský princip v mužských firmách a naopak.
 

Jak je to se živly ve firmě?

Vliv přírodních živlů na náš život je známý a o jejich fungování každý z nás alespoň něco málo ví. Jak se ale 5 přírodních živlů – OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH a ÉTHER – projevuje ve firmě? Jak ovlivňují firemní kulturu, pracovní vztahy, finance nebo schopnost přinášet výsledky a inovace?

Živly můžeme poznat a naučit se jejich mocné síly zapojit ve prospěch firmy.

ŽIVÁ FIRMA je stejně jako každý živý organismus ovlivněna těmito živly, a proto naše metoda 5 BUSINESS ELEMENTS zaujala všechny účastníky. Dozvěděli se, proč je důležitá rovnováha živlů pro prosperitu a vývoj firmy. A naopak – jak se na výsledcích firmy projevuje jejich nerovnováha.

Například stagnaci a kontrolu ve firmě má na svědomí příliš silný živel ZEMĚ. Živel OHNĚ ovlivňuje kreativitu a nápady, ale pokud je ohně ve firmě moc a není ukotven Zemí, množí se konflikty, neshody a agresivita. Málo VODY si zase říká o pozornost skrze chaos, intriky, zmatek nebo špatné cash-flow.
 

Bez 5. elementu to nejde

Pamatujete si na film Pátý element? Teprve, když měli hrdinové v pořádku a v rovnováze 4 základní živly (oheň, vodu, zemi a vzduch), mohl přijít 5. element. Ve firmě je to podobně. Metoda 5 BUSINESS ELEMENTS uvádí do rovnováhy 4 základní živly, aby se mohl projevit pátý element – ÉTHER – původní esence, jakási DNA FIRMY, která je ve firmě od jejího vzniku. Pátý element pak může plnit svou funkci a vnést do firmy nové ZDROJE, SÍLU, SMYSL A POSLÁNÍ.

„Poslání vychází z původní DNA firmy. Nemusí se vytvářet nebo vymýšlet. Ve firmě prostě JE,“ říká k tématu firemního poslání Daniela.

Forma poslání se může v čase měnit, ale jeho původní esence a účel zůstává stále stejný. Nemění se s každým novým CEO nebo změnou vedení. Účastníci se dozvěděli více o poslání firmy - jak třeba souvisí s vizí a cíli, co je potřeba k jeho uskutečnění, jak můžeme poslání komunikovat pomocí správných barev prostředí, firemní značky a loga.


HUMAN RELATIONS a nová role personalistů

Daniela představila také svůj odlišný pohled na roli a poslání personalistů ve firmách 21. století, než jak je jejich role dnes ve firmách bězně nastavená a chápaná.

HR – Human Relations – by mělo zastávat klíčovou roli ve firmě. Jeho úlohou je správcovství. Firma potřebuje svého TVŮRCE, což bývá většinou vlastník, majitel nebo lídr firmy - a svého SPRÁVCE, který je expertem na firmu, její vnitřní strukturu, dynamiku, vztahy a kulturu - a díky tomu podporuje prosperitu firmy. Podle této vize správce:

  • zná a spravuje firmu jako živý organismus - má znalosti o fungování ŽIVÉ FIRMY,
  • ctí a propojuje poslání a DNA firmy, cíle tvůrce, potřeby zaměstnanců, ale i společnosti,
  • pomáhá tvůrci (majiteli/řediteli) realizovat jeho vizi s využitím vnitřních zdrojů firmy,
  • zná zaměstnance, jejich potenciál, talenty a poslání a umí je zapojit v rámci firmy,
  • podporuje tvůrčí spolupráci, motivaci, synergické vztahy a rovnováhu ve firmě,
  • je takovým mostem - vytváří spojení mezi zdroji firmy, vedením a zaměstnanci.

Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla z oboru HR, mohli jsme na tímto tématem živě diskutovat. Myšlenka všechny zaujala, jen jsme se neschodli, kdo by měl tím správcem ve firmě být? Možná to nemusí být přímo personalista? Co takhle samotný lídr, majitel, nebo třeba Business Partner?

Co myslíte vy?  Přijďte s námi nad touto změnou ve firmách příště diskutovat vy.
 

RE-CREATIONS SYSTEMICS – rovnováha a zdraví lidí v byznysu

Znáte ten pocit, když je člověk bez energie, unavený a před sebou ještě důležité jednání a tolik pracovních úkolů? Nebo ten tlak v hlavě, kdy myšlenky běhají jedna přes druhou a myslíte, že víc už prostě nemůžete vydržet?

Metoda RE-CREATION SYSTEMICS pomáhá okamžitě posílit rovnováhu a vitalitu člověka, získat energii, osvěžit se a „oživit“ během náročného dne. Manažerům a zaměstnancům pomáhá přizpůsobit se a pružně reagovat na intenzivní změny a ustát tlaky rychle se rozvíjejícího světa.

Během 5ti minutového cvičení, které se skládá z několika nádechů a výdechů, se vrátíte zpět do rovnováhy, vaše myšlenky se zklidní, tělo uvolní.

Cvičení zvládne každý a zvládli ho i účastníci workshopu. Žádné zvláštní pozice, ani požadavky na prostor. Cvičí se vsedě či ve stoje. „Nádech nosem a výdech ústy,“ vedla skupinu lektorka zkušeným klidným hlasem. Opravdu nic složitého. A přestože bylo pozdě odpoledne, měli všichni pocit osvěžení, uvolnění a nabité energie.

Novým poznáním byly informace o bio-energetických centrech v těle. Daniela každému prakticky ukázala, kde v jeho těle jsou vitální centra, díky kterým si každý může zajistit KLID, STABILITU či VITALITU ve svém životě a vysvětlila, jak s nimi může pracovat.

Cvičení RE-CREATION SYSTEMICS je založeno na jednoduchých přírodních, fyzikálních a meta-fyzických zákonech. Využívá například pravotočivý a levotočivý pohyb, odstředivou a dostředivou sílu. Tyto zákony mají podstatný vliv na naše každodenní chování, myšlení a prožívání, aniž bychom si to uvědomovali. Pokud tyto vlivy poznáme, porozumíme jim a naučíme se s nimi pracovat, mohou se stát našimi velkými pomocníky a můžeme je využívat v náš prospěch v osobním i profesním životě.


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho červnového workshopu za jejich sdílení a nové podněty pro naši práci. Věříme, že i oni si odnesli poznatky a zažitky, které využijí ve své práci.

Pokud chcete změnit firemní kulturu a hledáte nástroje, které vám umožní tuto změnu uskutečnit, jste u nás správně a rádi vám s tím ve vaší firmě pomůžeme.


Připojte se k evoluci v byznysu a přijďte zažít naše nové přístupy na některé z dalších   ochutnávek!  


Ukázková tvůrčí dílna dne 26.1. 2017

Ukázková tvůrčí dílna dne 16. 2. 2017

 


Autorka článku: Sylva Havelková