ŘÍDÍTE FIRMU? NECHTE SE INSPIROVAT PŘÍRODOU

23.08.2015 13:37

V přírodě, stejně jako v každém živém organizmu, se život a vývoj řídí přírodními zákony, které zde přirozeně fungují. Základním předpokladem pro vývoj je přirozený řád a ROVNOVÁHA. Když jsou všechny principy a fyzikální zákonitosti v rovnováze, všechno kvete, roste, prosperuje. Pokud je mezi nimi dlouhodobý nesoulad, začínají problémy. Všichni si umíme představit přírodní katastrofy, které dokáže vytvořit příroda, když je narušen její přirozený eko-systém. A naopak - jaké úžasné dary, plody, krásu, sílu a klid nám poskytuje, když v ní panuje harmonie.

Ve firmách fungují stejné zákonitosti a principy jako v celé přírodě, v člověku, ve vesmíru a všech živých organizmech. A i když se podle nich v podnikání primárně neřídíme, jeho fungování přesto ovlivňují.

Vyvážený firemní eko-systém může být zdrojem podpory pro všechny - firemní procesy, kulturu, její zákazníky, zaměstnance i vedení firmy.  Lidé jsou v takovém prostředí motivovaní, výkonní, kreativní, práce je baví, cítí její smysl a hodnotu. Firma má zdroje, více příležitostí, lepší výsledky a zdravou firemní kulturu.

Pokud jsou zájmy lidí a její služby/produkty v souladu s nastavením firmy a přírodními zákonitostmi, firmě se daří, vzkvétá a přínáší trvalou hodnotu společnosti. Vzniká firemní prostředí, kde má podporu vývoj, inovace, kreativita a produktivita. Lidé se zde sami mohou rozvíjet a realizovat své talenty a potenciál pro úspěch firmy.

Ovšem pokud vnitřní nastavení firmy, její kultura, strategie a cíle vedení jsou v rozporu s přirozenými zákony, začne to drhnout. Nesoulad se dříve nebo později začne projevovat v komunikaci, ve vztazích a výsledcích firmy. Ve firmě zavládne chaos, strach a stagnace, která vede k většímu tlaku,
kontrole, nespokojenosti zaměstnanců i klientů, špatným výkonům i výsledkům.

Naučme se využívat zákonitosti přírody ve prospěch naší firmy a svých zaměstnanců

Dlouhodobě není možné jít proti těmto přirozeně platným zákonům. Nemůžeme je potlačit, popřít či ovládnout. Jsou totiž větší než my. Můžeme se ale naučit jim porozumět a spolupracovat. Využít jejich přirozenou dynamiku, sílu, působení a dát jim možnost se projevit a tvořit v náš prospěch.

Tak jako začínáme pomalu chápat, že je třeba starat se o přírodu, přírodní zdroje, myslet ekologicky, je čas si uvědomit, že přírodní zákony je třeba respektovat i v našem podnikání. Díky tomu upevníte své postavení na trhu ve společnosti, získáte větší zájem zákazníků, partnerů i příliv nových zdrojů a příležitostí. Jedině skrze spolupráci, inovace, uvědomění a synergii udržíte dlouhodobý profit a vývoj své firmy.

Pomůžeme vám lépe se zorientovat v ekosystému vaší firmy

Studiem přírodních a fyzikálních zákonitostí se zabýváme několik let. Víme, jak fungují a jak je zapojit do vývoje firemního prostředí. Umíme nastavit firemní systémy a prostředí tak, aby podporovalo vaši vizi, výkonnost a spokojenost vašich zaměstnanců i vedení firmy. Naučíme vás nahlížet na vaši firmu komplexně jako na celek a zároveň z nového úhlu pohledu vidět jednotlivé aspekty procesů. Budete umět jednoduše rozklíčovat příčiny problémů a efektivně a rychle je řešit.

Nové přístupy oceníte v řízení vaší firmy

Jde o nové téma, netradiční přístup a celkově nový pohled na firmu. Na našich prožitkových workshopech si vyzkoušíte a hlavně sami zažijete, jak tyto originální přístupy fungují. Naučíte se je vnímat, prakticky využívat a zapojit do řízení firmy. Skrze prožitek získáte novou kompetenci a větší integritu při vedení lidí, týmů a firem. A co víc, dosáhnete snadněji požadovaných výsledků a budete se v tom cítit dobře.

Jakoukoli situaci ve firmě právě řešíte, poznáním a uvědoměním si přírodních zákonitostí, které ve firmách fungují – ať chceme nebo ne - posunete svou firmu o znatelný kus dopředu - do 21. století.

Připravili jsme sérii dopoledních ukázkových workshopů, kde si například vytvoříte vlastní mapu své firmy nebo týmu z pohledu 5 přírodních elementů. Zjistíte, jak jejich rovnováha, vzájemný vztah či nesoulad působí na vývoj a prosperitu vaší firmy.
5 BUSINESS ELEMENTS

Dozvíte se a prakticky zažijete, jak změna a různý způsob uspořádání lidí v týmu či ve firmě se přímo podílí na jejich výkonnosti, kreativitě, způsobu chování a myšlení.
JAK TVOŘIT ŽIVÉ FIRMY A TÝMY

Naučíme vás jednoduché praktické cvičení, které  podpoří výkonnost, pohodu a zdraví vašich zaměstnanců. Dostanete praktický nástroj, který vám pomůže obnovit a lépe využívat sílu a zdroje vaší firmy, vás osobně i vašich zaměstnanců. Zjistíte, jak se lze jednoduše bránit únavě a udržet si vlastní sílu, rovnováhu a integritu během pracovního dne.
JAK SI UDRŽET ZDRAVÍ V BYZNYSU

Těšíme se na setkání s Vámi během našich inspirativních workshopů!

Tým Business Evolution