-----------------------------

Jsme poradenská a vzdělávací společnost zaměřená na výzkum firemních inovací a nové formy prožitkového vzdělávání - tvůrčí dílny. Specializujeme se na oblast leadershipu, strategického a projektového managementu a human relations procesů. Máme vlastní systemické know-how, na jehoŽ základě poskytujeme firmám skutečně systémová řešení, nové metody a komplexní poradenství ve 12 klíčových oblastech podnikání, které jako celek jsou nezbytné pro zdravé fungování, prosperitu a vývoj jakékoliv živé organizace - živé firmy. Která z těchto 12 oblastí je nyní důležitá právě pro váš rozkvět?

----------------------

SYSTEMICKÝ MODEL ŽIVÉ FIRMY
naše unikátní know-how

Používáme unikátní systemické know-how

Současná podoba světa a kultura lidstva je důsledkem dlouhodobě narušené rovnováhy veškerých našich kolektivních eko-systémů a vnitřní integrity člověka. Hledali jsme tedy možnosti změny těchto podmínek a východisko, které by zahrnovalo obojí - obnovení vnitřní stability, síly a rovnováhy člověka  - a systémovou změnu / vývoj společnosti skrze vývoj podnikatelské sféry. Na základě 10 letého výzkumu a poznání jsme vytvořili nové systemické know-how:

  • V podnikovém prostředí používáme komplexní SYSTEMICKÝ MODEL ŽIVÉ FIRMY
  • RE-CREATION SYSTEMICS - jsou nové přístupy, praktické metody a jemná dechová cvičení pro zdraví, životní rovnováhu, a posun člověka na vyšší úroveň vědomí/reality pro uskutečnění jeho poslání.

Oba systémy jsou založené na nových poznatcích o vyváženém uspořádání a dynamice vztahů 12 základních tvůrčích sil, které se projevují všude kolem nás a jsou i součástí všech souvisejících systémů/realit, které podporují jejich vývoj a život. Věříme, že celý vesmír, příroda, náš svět, všechna živá stvoření i člověk - jeho rodina, firma, společnost JE a zase může BÝT JEDEN VELKÝ ŽIVÝ ORGANISMUS - dokonale uspořádaný, mnoha-úrovňový, vzájemně propojený systém - KTERÝM VOLNĚ PROUDÍ ŽIVOT A VÝVOJ. Asi to nebude hned. Ale i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Budeme rádi, když se vydáte na cestu s námi.
 

Živá firma jako místo pro život, vývoj a rozkvět lidí i společnosti.

 

Přistupujeme k firemnímu systému jako k živému organismu. Je tvořen lidmi a spolu s nimi se vyvíjí, žije, umírá, mění, reaguje...

Věříme, že firma má svou podstatu, a tomu odpovídající jedinečnou vnitřní strukturu/systém/design, obsah i formu, svého vnitřního génia, poslání a ducha, ze kterého pramení veškeré životní síla a prosperita firmy. Odráží ji její okolí - lidé, vztahy, produkty, služby, firemní kultura, zákazníci, úspěch či neúspěch. A je pouze na nás, zda budeme společně s firmou vzkvétat či uvadat.
 

Obnovujeme spojení byznysu s lidmi, přírodou a univerzem

 

Ve svém výzkumu, poradenství i vzdělávání se řídíme pravidlem "Poznej jeden systém a znáš všechny". Studiem přírodních cyklů, fyzikálních zákonů, univerzálních geometrických a matematických vzorců jsme si osvojili nové znalosti, vzory a matrice, které tvoří naši realitu, vztahy, každodenní i pracovní život. Je tak vybudován a uspořádán veškerý život na Zemi i ve Vesmíru. V průběhu výzkumu jsme zjistily, že aktuálně dochází k zásadním změnám na úrovni meta-systémů, které přímo řídí vývoj, dynamiku a chování nižších soustav a ovlivňují tak současné změny společenských, firemních a rodinných systémů - i člověka.

Pokud tyto nové vzorce známe, respektujeme a používáme, pak změna systémů, myšlení a chování lidí probíhá rychleji, přirozeným způsobem a tempem  - bez obvyklého odporu, vzdoru a strachu ze změn.

Aby také Firma fungovala jako živý systém a její prostředí podporovalo vývoj a potenciál lidí, zavádíme do firemních procesů a vztahů zjednodušené, prakticky fungující zákony přírody a astrofyziky, které nám umožní opět TVOŘIT A ŽÍT v souladu s přírodou a univerzem. 

---------------

3 ZÁKLADNÍ PILÍŘE / DIVIZE BUSINESS EVOLUTION

BE ACADEMY
- NOVÉ FORMY prožitkové vzdělávánÍ V BYZNYSU

- TVŮRČÍ DÍLNY, workshopy PRO ODVÁŽNÉ
- nástroje pro změnu myšlení, jednání,
  kultury a hodnot ve firmě

 

BE CONSULTANCY
- firemní poradenství - human relations (HR)
- systémová řešení / nové hodnotové paradigma

- leadership - stewardship - ownership
- audity / změny strategie, organizační struktury

 

BE SOUL-UTIONS
- tvůrčí dílny / vývoj / změny / inovace /
-
výzkum a ověření nových možností a řešení
- modelování nových vzorů, procesů, systémů
- spolupráce s ostatními tvůrci, lídry, vizionáři

Zaujali jsme Vás? Připojte se .. těšíme se ...