PRINCIPY NAŠÍ PORADENSKÉ PRÁCE

Partnerství

Pracujeme v těsné spolupráci se zadavatelem, který se stává součástí procesu tvorby řešení. Věříme, že pokud řešení vyjde zevnitř firmy, snadněji se implementuje, získá podporu zaměstnanců i přijetí zákazníky. Spolupráci obohacujeme o nové zdroje, unikátní přístupy a metody šité na míru potřebám zadavatele. Jsme vaším dalším zdrojem. Jsme tu, abychom Vám pomohli naplnit Vaše cíle.

Zapojení zaměstnanců (a zákazníků)

Pro nás naprosto klíčový princip. Bez jejich zapojení zůstává nespočet vizí pouze na papíře. My na nich stavíme. Díky práci s nimi umíme zjistit současné hodnoty, potřeby i bariéry, jak zaměstnanci vnímají smysl jejich práce pro firmu a dopad/přínos jejich práce na zákazníka a spoustu dalšího. Pro dotazování a workshopy s lidmi používáme širokou škálu metod, díky které docílíme přijetí změny a uvolnění bariér nejen na mentální úrovni (vnitřní přesvědčení), ale i na úrovni emocionální (nechuť /odpor ke změně, strach z následků změny apod.).

Otevřenost a “ownership”

Vždy od nás uslyšíte, jak se věci mají. Budeme se k vaší firmě chovat, jako by byla naše vlastní.

Minimální investice

Aneb jak 20% vkladu udělá 80% ve výsledku. Věříme, že řešení a větší část zdrojů již ve firmě existují, jen je potřeba je objevit a jejich potenciál rozvinout. Pracujeme primárně s interními informacemi a zdroji firemního systému, potenciálem a talenty zaměstnanců. Teprve pak hledáme externí zdroje a řešení.

Ověřování výstupů / strategií

Dvakrát měř, jednou řež. Vyvinuli jsme vlastní systémové metody, které umožňují efektivitu výsledných řešení ověřit ještě před investicí a realizací v praxi, čímž šetříme svým klientům čas a peníze. Bereme v úvahu možný vývoj trhu a dlouhodobý horizont řešení a změn.

 

V ČEM SE LIŠÍME OD KONKURENCE / NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA


Vytvořili jsme vlastní business model ŽIVÉ FIRMY, na jehož základě pracujeme s firemním systémem jako interním zdrojem všech řešení a klíčových informací pro řízení změn a rozvoj zaměstnanců i firmy.

Do tvůrčího procesu nalezení optimálního řešení pro všechny zapojujeme interní zdroje a klíčové zástupce firmy zážitkovou, interaktivní a srozumitelnou formou tak, aby různé aspekty řešení byly správně pochopeny.

Díky tomu jsou všechny změny, strategie a rozhodnutí dobře přijímaná nejen interně (zaměstnanci), ale i externě (zákazníci, mateřská firma, vlastníci apod.).