PORADENSTVÍ PRO LEADERY, MAJITELE FIREM
A STRATEGICKÝ TOP MANAGEMENT


Svět se mění. Rychle a zásadně. Stejně tak se mění i firemní prostředí. Možná právě čelíte nové výzvě, jak v dnešní době řídit a udržet firmu úspěšnou? My tuto změnu vnímáme, jsme s ní v souladu. Je čas opustit staré nefunkční modely myšlení a styly řízení firem a nahradit je novými.

Vytvořili jsme nový systemický model pro řízení a správu ŽIVÉ FIRMY v 21. století. Je založený na znalosti komplexních systémů, přírodních a fyzikálních zákonů, které tvoří podstatu každého živého organismu, tedy i lidí a firem. Velmi ucelený, srozumitelný a logický nástroj, díky kterému můžete vnést do firmy rovnováhu a podpořit její další vývoj a prosperitu.

ŽIVÁ FIRMA - RE-VITALIZACE FIRMY

Pomůžeme vám posílit, správně uspořádat a propojit všechny oblasti ve firmě tak, aby tvořily jeden velký živý organismus. Ukážeme vám, jak pracovat s firemním eko-systémem jako primárním zdrojem všech informací pro efektivní řízení změn a úspěšný vývoj firmy i lidí v ní. Klademe důraz na dlouhodobou strategii a udržitelný rozvoj postavený na inovacích, vyšších hodnotách a službě celku.

AUDIT FIREMNÍ STRUKTURY

Zjistíme, zda vaše firemní struktura stále ještě odpovídá aktuálním potřebám a vývoji vaší společnosti. Zhodnotíme uspořádání rolí, oddělení i jednotlivců. Vytvoříme prostor pro inovace. Navrhneme vývojově vyšší organizační design struktury s ohledem na  firemní kulturu, poslání, synergii a firemní strategii.

POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE FIRMY

Zrevidujeme aktuální nastavení a provázání poslání, vize a strategie, které je pro prosperitu firmy zásadní. Spolu s vámi správně identifikujeme a uchopíme firemní poslání, aby se promítlo do jasné a silné vize. Pomůžeme vám vytvořit a srozumitelně komunikovat jednoduchou hlavní strategii k jeho realizaci.

LEADERSHIP / STEWARDSHIP

Vytváříme unikátní programy zaměřené na vývoj, inovace a rozvoj nových kompetencí lídrů 21. století. Podporujeme jejich roli firemních správců a přístup založený na službě a smyslu.

KOUČINK / MENTORING / ENERGY STREAMING

Zaměřujeme se na osobní rozvoj současných a budoucích lídrů, posílení jejich vědomí, vnitřní síly, integrity, změnu postojů a myšlení. Pomáháme firmám i jednotlivcům objevit nové zdroje, smysl práce, uchopit své poslání a skrze službu přinášet do světa vývoj, radost a prosperitu. Více >>

VÝZKUM A OVĚŘENÍ INOVACÍ

Kvůli rychle se měnícím potřebám a náladám zákazníků jsou inovace nezbytnou součástí dnešního byznysu. Je třeba být stále o krok napřed, nacházet nová řešení a pružně reagovat na změny a vývoj trhů. Specializujeme se na tvorbu a inovace produktů, služeb a rovněž na tolik potřebné firemní inovace procesů, postupů a změnu myšlení.

Uspořádáme pro vaši firmu / tým TVŮRČÍ DÍLNU na téma:

  • akcelerace nových nápadů, kreativity, motivace, synergie
  • identifikace potřeb trhu, stávajících či nových zákazníků
  • vytvoření nových projektů, produktů, služeb, startupů
  • simulace možných variant řešení, příležitostí a reakcí
  • otestování úspěšnosti inovace a zpětná vazba