PORADENSTVÍ PRO PERSONALISTY - HR MANAGEMENT


Ve firmách podporujeme jedinečnost a tvůrčí potenciál každého člověka, kvalitu mezilidských vztahů, rovnováhu, spolupráci a synergii. Na základě našich dlouholetých výzkumů a simulací jsme rozvinuli teorii HUMAN RELATIONS, kterou vnímáme jako potřebnou alternativu zastaralého stylu personálního řízení Lidských Zdrojů - Human Resources. Pomocí praktických nástrojů a metod vnášíme principy HUMAN RELATIONS do firemního prostředí 21. století.

 

PERSONÁLNÍ AUDIT - AUDIT FIREMNÍ KULTURY

Efektivně zhodnotíme personální obsazení a uspořádání firemní struktury s ohledem na vaši firemní identitu, poslání a strategii. Identifikujeme aktuální hodnoty firemní kultury a navrhneme případné změny a organizační design, který podpoří pozitivní klima, zdraví a rovnováhu firemního eko-systému. Používáme unikátní business model ŽIVÁ FIRMA, který umožňuje vývoj a prosperitu s uplatněním jednoduchých přírodních zákonů.

EMPLOYER BRANDING - značka zaměstnavatele

Vytvoříme spolu s vámi nový model silné a jedinečné značky zaměstnavatele, která bude jasně komunikovat autentické hodnoty, firemní poslání, smysl a identitu. Vaše firma tak bude dobře rozpoznatelná pro kvalitní zaměstnance a zároveň udržíte stávající týmy a odborníky. Pomůžeme vám se strategií interní komunikace tak, aby se vaši zaměstnanci se značkou snadno a rychle ztotožnili.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Poskytujeme poradenství a asistenci při výběru nových zaměstnanců i samostatné vedení pohovorů. Doporučíme takové zaměstnance, kteří budou mít nejen potřebné talenty a kompetence, ale i svým charakterem a posláním budou v souladu s ostatními členy týmu a celkovou firemní strategií.

TALENT MANAGEMENT A ROZVOJ POTENCIÁLU LIDÍ

Určíme osobní talenty, hodnoty, kompetence a poslání vašich zaměstnanců. Najdeme pro jejich potenciál místo ve firemní struktuře a týmu, kde se mohou ideálně uplatnit ve prospěch firmy. Odhalíme skryté bariéry, které brání rozvoji talentů. Navrhneme individuální plány pro posílení a vývoj potenciálu vašich zaměstnanců. Používáme komplexní diagnostiku 5 BUSINESS ELEMENTS a další moderní metody pro hodnocení a typologii lidí.

ROZVOJ NOVÝCH KOMPETENCÍ ODBORNÍKŮ HR - HUMAN RELATIONS

Rozvineme vaše kompetence pro nastavení kvality vztahů a správu firmy 21. století. Podpoříme vaši službu, důležité poslání a sebedůvěru v nové roli. Pomůžeme vám s implementací a prosazením principů HUMAN RELATIONS a ŽIVÉ FIRMY ve vaší společnosti. Uspořádáme pro vás workshopy na míru a předáme naše know-how.