18. - 19. říjen 2014 - RE-CREATION SYSTEMICS - zahájení 9-měsíčního praktického výcviku

Pokud cítíte silnou potřebu změny/posunu v životě nebo naopak uvíznutí/stagnaci, je tento výcvik přesně pro vás.

Máte možnost stát se součástí pilotního unikátního výcviku pro přechod člověka na vyšší úroveň vědomí/fyzické reality. Výcvik bude probíhat 1x měsíčně od října 2014 do června 2015 a je rozdělený do 4 MODULŮ. Jednotlivé MODULY/LEVELY postupně rozvíjejí a nově modelují tělo/osobnost člověka tak, aby došlo k propojení s vlastní podstatou, životními zdroji a vyššími úrovněmi reality/světa, které jsou založené na triangularitě - nové geometrii, matematických vzorcích a fyzikálních zákonech.


Máte příležitost postupně přeladit, přizpůsobit své hodnoty, myšlení, emoce, vztahy, zdraví či práci zásadním změnám uspořádání reality a kolektivních systémů založených na nové struktuře, větší rovnováze, přirozenosti a harmonii.

Tím otevřete prostor pro přítomnost, ztělesnění a projev své vnitřní podstaty/esence, která se stane primárním zdrojem vaší životní síly, tvořivosti, vědomí a poslání v realitě.

Struktura a realita naší podstaty/duchovní esence a našeho těla/osobnosti je však každá založená na zcela odlišných principech, geometrických vzorech, matematických a fyzikálních zákonitostech.

RE-CREATION Systemika zpracovala tyto nové vzory a pomocí jednoduchých praktických cvičení, nových vztahových modelů a mentálních přístupů umožňuje lidem aktivovat / propojit v sobě tyto úrovně a přizpůsobit se změnám. Cílem je obnovit tvoření, rovnováhu, vývoj, vědomí a soulad ve všech oblastech života.


Místo víkendových kurzů: Studio pro ženy, Vodičkova 20, Praha 1, pasáž Novoměstského pivovaru

Termín: 1x měsíčně, říjen 2014 - červen 2015, začínáme 18. října 2014

Lektor: Daniela Viplerová

Více o RE-CREATION SYSTEMICS a přihlášky: www.re-creation.cz