ŽIVÁ FIRMA - 2 denní workshop

ŽIVÁ FIRMA - 2 denní workshop

Interaktivní prožitkový workshop pro personalisty, majitele, lídry, management firem. Vyzkoušíte si, jak lze úspěšně spravovat a řídit firmu s využitím přírodních zákonů ve firemním eko-systému.

Seznámíte se s novým komplexním modelem ŽÍVÁ FIRMA pro vývoj a řízení vaší firmy v 21. století.  Ukážeme si, jak jednotlivé klíčové oblasti ve firmě spolu souvisí z hlediska teorie živých systémů, proč jsou důležité, jak se ovlivňují a v jakých vztazích dobře fungují. Kde v tomto modelu jsou majitelé, lídři, stratégové, vizionáři, inovátoři, linioví manažeři, personalisté, zaměstnanci - jaká je jejich role při řízení ŽIVÉ FIRMY, co potřebují a jaké nové kompetence potřebují získat, aby naplnili své i firemní poslání.

Na konkrétních příkladech z vaší firemní praxe si vyzkoušíte, jak tyto nové poznatky a model ŽIVÉ FIRMY může fungovat i u Vás.  Zjistíte, jak můžete ve firmě otevřít prostor pro inovace, nové produkty, zdroje a podpořit talenty a potenciál svých zaměstnanců. Z workshopu si odnesete nové informace, kompetence a řešení, které můžete ihned zařadit do své praxe. Více o unikátním modelu ŽIVÁ FIRMA zde >>>>


Komu je workshop určen

Pro všechny personální pracovníky, HR business partnery, majitele, vedení, management firem.
Doporučujeme účast personalisty a majitele v tandemu.

Program  - 1. den - seznámíte se s teorií:

12 klíčových firemních oblastí podle modelu ŽIVÉ FIRMY
Mapa vaší firmy podle 5 BUSINESS ELEMENTS
• ZDROJE ve firmě - kde jsou hlavní a skryté zdroje a jak s nimi pracovat
• FIREMNÍ KULTURA - klíčové parametry, aktuální nastavení hodnot a prostředí
Principy HUMAN RELATIONS při vedení a rozvoji talentů, potenciálu lidí
Nové poznatky o tom, co je LIDSKÝ POTENCIÁL - jak ho rozvíjet a pracovat s talenty
Nová definice ROLE PERSONALISTŮ - jejich poslání a kompetence jako "správců firmy"

Program - 2. den - prakticky se podíváte a zrevidujete ve své firmě:

•  nastavení firemní identity, poslání, vize
•  užitek a smysl vaší činnosti  - firemních služeb, produktů
•  organizační strukturu a model řízení/vedení
•  firemní kulturu, procesy a hodnoty svých zaměstnanců
•  interní vztahy, komunikaci, rozvoj talentů a týmů
•  prodejní strategie, cíle, targety, potřeby zákazníků
•  řadu dalších témat, která jsou pro vás důležitá

Co si odnesete, co získáte?

Praktické dovednosti, nové kompetence pro úspěšné vedení firmy či týmů
Zlepšení firemní kultury - nové nástroje pro rozvoj talentů a potenciál lidí
Dovednosti, jak vytvořit prostor pro inovace, kreativitu a lepší výsledky
Pochopení nových informací prožitkem, osobní zkušeností
Posílení vnitřních zdrojů, sebejistoty ve své roli, nový směr pro práci personalistů

Jak se bude pracovat

Vytvoříme živý kreativní prostor pro interaktivní práci ve skupinách, praktické a prožitkové ukázky, simulace a systemickou práci, koučovací přístup, aktivní diskusi, sdílení, nové informace a pohledy. Propojíme novou teorii s praxí.

Rozsah

14 hodin (za oba dny i s přestávkami na oběd)

Termín

bude stanoven po dohodě s přihlášenými zájemci

Cena

je za skupinu a workshop dohodou

Lektor

Daniela Aidan

- koučka, lektorka, konzultantka s mnohaletou praxí

Místo konání

ideálně u vás ve firmě nebo v našich prostorách

Přihláška na workshop

Na tento workshop se můžete přihlásit zde.