CYKLUS OTEVŘENÝCH WORKSHOPŮ - OD 21. 10. 2014

Nová vize personalistů a vývoj živých firem

Záměr

Nová vize, inspirace a dialog pro všechny, kteří spravují pracovní společenství a pečují o rozvoj lidského potenciálu ve firmách. Možnosti vývoje, nové praktické nástroje a kompetence k uskutečnění reálných změn.

Komu jsou workshopy určeny

Pro personalisty, personální a firemní poradce, team leadery, majitele firem, kouče a vizionáře…

Správa pracovních společenství - podle principů Human Relations
21. října 2014, 18:00–21:00              

• Poslání personalistů jako správců tvůrčích, prosperujících pracovních společenství 

• Podpora jejich poslání, kompetencí a pravomocí ve firmách – nové nástroje k realizaci

• Současné paradigma „využívání Lidských Zdrojů“ a byrokratický přístup

• Co je třeba ke změně, reorganizaci nastavení nových systémových přístupů ve firmách

• Systemický model ŽIVÉ FIRMY - základní struktura našeho know-how

• Základní principy HUMAN RELATIONS - zlepšení kvality vztahů a podmínek ve firmě

• Nové formy vzdělávání - prožitkové vzdělávání, tvůrčí dílny - obsah, rozdíly, přístup

• Synergie a vývoj lidských společenství ve firmách – nástroje pro vytváření optimálního prostředí a rozvoj tvůrčího potenciálu pracovníků, návrat lidskosti a kreativity do firem, proces změny postojů, hodnot, kritérií, kultury, strategie a hlavních priorit v podnikové sféře  

Nové uspořádání a zákonitosti hierarchických a síťových struktur
18. listopadu 2014, 18:00–21:00       
  

• Jak prakticky vytvářet prosperující lidská společenství a živé systémy - i v korporátní sféře

• Možnosti obnovení plynulých finančních, informačních a komunikačních toků ve firmě

• Představení nového uspořádání 4 modelových organizačních systémů – stručná charakteristika, rozdíly, nevýhody, výzvy, přirozená dynamika vnitřních vztahů, hlavní zdroje a role v systému

• Praktické ukázky několika variant fungování klasické hierarchické struktury (pyramida), dále dalších 2 modelů síťových struktur a konečně i fraktálového uspořádání organizačního systému

Poslání, vize a hodnoty ve firmě
8. prosince 2014, 18:00–21:00       

• Klíčový význam a důležitost spojení firem i lidí s jejich skutečným posláním pro vývoj ve společnosti

• Jak se spojit s firemním posláním a praktickým způsobem uskutečnit jeho kreativní potenciál

• Správné nastavení a komunikace firemní vize směrem k zaměstnancům i vnějšímu světu

• Stanovení a vyjádření nových hodnotových principů v praxi s ohledem na poslání a vizi firmy

• Nástroje pro podporu zaměstnanců v objevení jejich individuálního tvůrčího potenciálu a poslání a motivace pro jejich seberealizaci v rámci firemních procesů a společných cílů.

• Nová filozofie a kritéria při výběru a hodnocení zaměstnanců v souladu s hodnotami firmy

• Vytváření kreativního pracovního prostředí pro prosperitu lidí i firem

Jak se bude pracovat?

Interaktivní workshop. Aktivní metody verbální - diskuze, otázky, odpovědi. Kreativní metody - metoda skupinového a individuálního tvořivého myšlení. Koučovací techniky. Systemický procesová práce. Simulační hry. Praktické ukázky a příklady z praxe.

Lektor

Daniela Viplerová

Místo konání

Maitrea, Dům osobního rozvoje, Týnská ulička 6, Praha 1

Cena za workshop

300 Kč - platba v hotovosti na místě

Přihlášky/rezervace místa

Počet míst je omezen. Je třeba si místo rezervovat předem

- online formulář zde na této stránce...

- informace/detaily: 604 277 510, email: be-evolution@seznam.cz