FIREMNÍ TVŮRČÍ DÍLNY

pro vaši firmu / pro váš tým


 

Prožitkový simulační proces pro inovace, nová řešení, vývoj

 

Hledáte nové jedinečné řešení pro váš projekt, tým, firmu?

Potřebujete vytvořit nové produkty, otestovat úspěšnost inovace?

Vrátit se ke smyslu a poslání své činnosti a firemních procesů? 

Ušít své produkty či kampaně na míru potřebám svých zákazníků?

Už jste zkusili všechno možné a pořád se točíte v kruhu?

 

Pozvěte svůj tým případně zapojte další zástupce firmy (skupinu 7 - 12 lidí),

řekně nám, kde vás tlačí pata, co potřebujete zlepšit či posunout, co má být výsledkem

a my pro vás vytvoříme prostor, kde lze posun, řešení či změnu snadno uskutečnit....
 

 


 

Systemické týmové vzdělávání ve firmách a korporacích
 

Každá firma, stejně jako každé společenství lidí (rodina, tým, komunita, společnost), tvoří
jedinečný živý systém, který odráží její hodnoty, úmysly, úroveň vědomí a společné poslání.

Struktura systému svými zákony utváří chování a myšlení lidí,
bez ohledu na to, s jakým potenciálem do něj vstupují.

Pracujeme s firemními systémy jako zdroji informací o všech jeho aspektech, možnostech, řešeních a vývoji.
Využíváme skupinové energie systému a prožitkovým způsobem se spojíme přímo s informací
o vašem dotazu/zadání a cestě k jeho řešení.

 

Co je systemický simulační proces?


Systemický proces je práce se skupinou (týmem, zástupci fimy - 7 - 12 lidí) formou prožitkového workshopu. Záměr je předem definován se zadavatelem. Design systemického procesu je navržen tak, aby bylo možné dosáhnout efektivního cíle s pochopením všech souvislostí a následných akčních kroků v praxi. Postupné rozkrývání tématu a řešení je vždy v souladu se zadavatelem a účastníky, kdy jejich názory a úhly pohledu zapojíme do procesu, téma usadíme do praxe. Workshop probíhá ve třech krocích:

1. informace o průběhu procesu, zadání, skupinové zapojení a sladění účastníků
2. samotný systemický proces - od zadání k výsledku - obvykle trvá cca 2 hodiny
3. sdílení dojmů, doplnění teorie, závěry, doporučení postupu, jak přenést výsledkydo praxe

Pro akceleraci procesů využíváme:
koučovací a NLP techniky, modelové situace, simulace různých variant možností, hraní rolí.

 

 

 

Principy a hodnoty tvůrčí dílny pro vás
 

 • Spolupráce, rovnost, tvořivost, komunikace, aktivní zapojení lidí z různých oborů
 • Nové myšlenky, přístupy, možnosti, informace, poznání, inovace
 • Globální pohled na svět, firmu i na sebe - budoucí vývoj byznysu
 • Tvořivá řešení vycházející z podstaty, smyslu a poslání
 • Systémový komplexní pohled na firmu, vztahy a věci kolem nás

 

Smyslem tvůrčích dílen je vytvořit kreativní prostor pro setkání lidí různých odborností
za účelem spolupráce při objevení nových řešení společných zájmů/problémů.

 

 

Jak to celé probíhá?
 

Úvodní schůzka - 1 hodina

Začínáme individuální schůzkou se zadavatelem v délce 1 - 2h, přibližně týden před samotným workshopem. Během setkání společně uchopíme a definujeme zadání, přesný záměr a požadovaný výsledek tak, aby bylo možné dosáhnout co nejefektivnějšího cíle. Nadesignujeme proces. Následuje potvrzení zakázky z naší strany s návrhem zpracování.

Skupinová tvůrčí dílna - workshop 4 hodiny

Skupinový workshop vedeme v souladu s týmem účastníků a předem definovaným zadáním. V rámci systemického procesu dochází k úzkému kontaktu účastníků se záměrem a cílem skrze nenahraditelný osobní prožitek. Hravým způsobem se účastníci posouvají za hranici komfotní zóny, uvědomují si své rezervy a zapojují své talenty. Jde o velice kreativní proces, při kterém dochází k posunu chování, myšlení a uvědomění lidí, změně úhlů pohledu, objevují se nová konkrétní řešení, souvislosti a východiska.

Doporučení a závěry - 1 hodina

Závěrečné shrnutí se zadavatelem, kdy proběhne zpětná vazba a doporučení z naší strany - např. praktické kroky k realizaci, návrh strategie, uspořádání týmu, efektivní komunikace, firemní kultury ... (ústní nebo písemnou formou, dle individuální dohody a sjednané ceny). Na vyžádání zpracujeme i detailní písemný přepis záznamu systemického procesu i s metodickým doporučením.

Cena, místo a organizační zajištění

Prosím kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku.
Cena se odvíjí od náročnosti zadání a počtu účastníků.
Místo a další organizaci účastníků zajišťuje zadavatel.


 
 

Možná témata pro tvůrčí dílnu

 

 • potřeba inovací, změny, nový vítr do plachet
 • vytváření nových projektů / produktů / start upů a otestování jejich úspěšnosti
 • vytvoření nové organizační struktury a strategie
 • spojení s posláním, smyslem a identitou firmy
 • identifikace skutečných hodnot a potřeb stávajících i nových zákazníků 
 • akcelerace nových nápadů, kreativity, motivace lidí
 • sebepoznání, osobní rozvoj, vnitřní síla a rovnováha výkonnosti
 • zlepšení interní komunikace, spolupráce a synergie vztahů ve firmě
 • jakékoliv jiné vaše specifické téma ...

 

 

 

Ohlasy účastníků tvůrčích dílen

Tvůrčí dílny mi daly rozhodně větší nadhled na svět byznysu, lepší pochopení toho, jak to vlastně teď funguje a proč a co by se dalo změnit. Pochopení proč se lidé chovají tak či onak a to, že to mnohdy není tak že by byli špatní, ale že systém se skrze ně snaží projevit.                                                                                                 - Alena, obchodní ředitelka v energetické firmě

 

Tvůrčí dílny pro mne jsou velkým přínosem pro práci i soukromí. Musí se vyzkoušet. …já jim věřím, protože změny k lepšímu vnímám a vidím v reálném životě. Byl to jedinečný program, dal mi více, než kterýkoliv jiný.

                                                                                                                              - Markéta, Business Partner v bankovní instituci

 

Oceňuji především nový, ale přesto ucelený pohled na firmu, její řízení a správu prostřednictvím konceptu ŽIVÁ FIRMA. Jako velice podstatné vnímám propojení leaderů s posláním firmy a tím nastartování smysluplných trvalých změn ve firmě.                                                                                                      -  Monika, top management v pojišťovně


Tvůrčí dílny mi přinesly nové přátele a hlavně zážitek na celý život, na který budu vždy v dobrém vzpomínat a na mé rozhodování v budoucnu budou mít naše sezení a ponaučení z nich velký vliv. Zde člověk nemůže nic ztratit, napopak získat, ale nesmí se bát!                                                              - Pavel, projektant

 

Využiji vše, co mi tvůrčí dílny daly. Moc si přeji, abych na nic z toho nezapoměl. Využiji správné používání energie, využijí dýchání, strategií a ukázané metody. Hlavně konečně využiji sebe celého! Denně to "prodýchávám" a hodim to do kotníků ... Vždycky to funguje :)                                                                                                           - Jaroslav, ředitel státní organizace

 

Spolupráce s lektorkou Danielou byla vynikající. Přesto, že jsem se někdy ztratil v chápání a nevěděl přesně, co dělat, její ochota věci zopakovat a znovu vysvětlit vše srovnala. Obdiv směrem k lektorce. Obdiv k celému organizačnímu týmu a velké Díky!                                                                                                               -   Vlastimil, majitel obchodního holdingu 


 

Tvoříme prostor pro vyjádření potenciálu a talentů lidí i firem

 

 • Kreativní prostor pro inovace lidí z byznysu
 • Metody pro akceleraci a rozvoj tvůrčích procesů
 • Laboratoř nových nápadů / myšlenek / ideí
 • Ověřování funkčnosti inovací, nových produktů
 • Experimentální výzkum nových možností a přístupů
 • Prožitkové poznávání globálních systémů kolem nás 

Mám zájem o tvůrčí dílnu v naší firmě

Nechte nám svůj kontakt a my se vám ozveme