STRATEGICKÝ MODEL ŽIVÁ FIRMA

Originální české know-how
pro řízení firmy jako komplexního živého organismu
podle přírodních a systemických zákonů


 

Seznamte se s naším komplexním modelem pro správu, řízení, revitalizaci či vývoj vaší firmy.

Jedná se o ucelenou metodologii tvorby nových přístupů, rozhodnutí a jednoduchých zákonitostí,
které vedou k organickému růstu firmy.

Pomáhá lídrům objevit a efektivně rozvinout interní zdroje, produkty, procesy a potenciál
 firmy i jejích zaměstnanců.

 

                                                    

 

TVŮRČÍ DÍLNA BE SOUL-UTIONS - 4 měsíční program od února 2019

Naučte se model ŽIVÁ FIRMA používat v praxi
Objevte geniálně jednoduchá řešení a funkční inovace pro váš byznys

 

 

Co řekli naši klienti o modelu ŽIVÉ FIRMY?

Velmi oceňuji tento nový, ale přesto ucelený pohled na firmu, její řízení a správu prostřednictvím konceptu ŽIVÁ FIRMA.  Je to úplně nový pohled na struktury a uvědomění si toho, že každá struktura s sebou nese určité kvality, které jako jednotlivci v systému nezměníme / nebo jen těžko ovlivníme a navíc krátkodobě. Nastavení správné struktury pro daný čas a firmu je klíčové. A samozřejmě také obsazení správnými lidmi. Koncept 5 elementů ve firmě se mi opravdu líbí. Tohle se dá v týmech dobře využít.                                                                                                    -  Monika,  členka managementu v pojišťovací společnosti

 

Hodně mě zaujal váš model ŽIVÁ FIRMA, protože těch možností, jak na to koukáte, čtverců a trojúhelníků, které tam jsou a to propojování, v tom nacházím logiku, která se mi líbí. A to, jak tam zapojujete fyziku, to mne fakt baví. Jedna z věcí, co mne zaujala je, že "STRATEGIE", ta desítka ve vašem modelu, je součástí Lidského čtverce a že strategii vlastně děláme pro naše lidi, zaměstnance. Aby lidé věděli, co mají dělat. Neděláme to pro zákazníky, nebo pro svět....                                                                                                                                                                          - Ondřej, šéf strategie ve finanční korporaci

                                                         

Zkuste si sami pohrát s tím, jak se roztáčí dynamika ŽIVÉ FIRMY

Všechny důležité firemní oblasti mají v našem modelu své správné místo. Každá oblast ale potřebuje ke svému rozvoji správné nastavení interních vztahů - přímé spojení se 2 principy vpravo i vlevo a také podporu či výsledek v oblasti naproti.

Začneme třeba tím, co je nejdůležitější na začátku každého projektu - tvůrčí potenciál (1). Potenciál je něco, co ve firmě tvoří a nesou lidé jako základní tvůrčí impuls, zdroj životní síly a kreativity. Doteď byl tento tvůrčí potenciál většinou nahodilý - nevědomý. V novém systému je spojený s vědomím a vizí (11). Každý ví, co a proč má dělat, kam má zaměřit energii, co má být výsledkem. Je také v souladu se svým vlastním i firemním posláním (12) má možnost se jasně vyjádřit a získat potvrzení skrze výměnu informací a komunikaci (3) s ostatními. Potřebuje také materiální bezpečí, aby mohl plnit svůj úkol na patřičném místě v realitě, v souladu s vnějším prostředím a přírodou (2).

Ve firmě, kde lidé nemohou tvořit a přirozeně vyjádřit to nejlepší, co v sobě nesou, necítí spojení sami sebou, ani s firemním posláním, není jasně vykomunikavaná vize, nemůže přinášet firma světu hodnotu, pro kterou vznikla. Nebo firma začne stagnovat, má problémy a vznikají četné konflikty, protože energie neproudí tak, jak má.

Proto, aby lidé ve firmě mohli tvořit a jejich potenciál volně proudil, potřebujete tedy také dobře nastavit správu lidských vztahů (7) - Human Relations. Všechno je propojené a výsledkem vzájemné synergie.

V současnosti často zmiňovaná firemní kultura je v našem modelu součástí firemního prostředí (4). Oživuje jí aktivní komunikace (3) mezi lidmi. Potřebuje správně nastavenou, jednoduchou organizační strukturu (10), která poskytuje stabilní a klidné prostředí pro práci a procesy, které mají být v souladu s rozvojem a ekologií (2) vnějšího prostředí. Takto vytvořená bezpečná a přátelská atmosféra poskytuje otevřený kreativní prostor pro firemní činnosti, výrobu a praktickou realizaci (5)  inovativních a kvalitních produktů/služeb (6) pro vývoj světa (11) či služeb založených na vlastním ověřeném know-how (6), které je přímo inspirované firemním posláním (12) naproti apod. 

Jak se Vám tento model líbí? Dává vám smysl?